Faglig profil

Kristian Reinfjord

  • Kristian_Reinfjord_-_dig-040347.jpg

Stilling:  Leder seksjon for kulturhistorie, Domkirkeodden 
Tittel: MA i arkeologi, Universitetet i Oslo 2008
Studier i arkitekturvern, Arkitektur og design- høyskolen i Oslo
Epost: Kristian.Reinfjord@annomuseum.no
Tlf: +47 977 20 236

Vesentlige publikasjoner

Bodies and Buildings – Space, Decoration and Ritual in the Roman Domestic Bath, Built Environments and Human Use of Space: theories, methods and case studies, Stöger, H. et.al (red), Left Coast Press, 20 pages (in press)

Staging Bathing in Cena Trimalchionis (Pet.Sat.72-73), META Historiskarkeologisk tidsskrift, nr. 1, 2015, s. 107-124

Communicating Conspicuous Consumption in Roman Pompeii, Rivista Studi di Pompeiani, nr. XXII/2011, 2013, s. 15-25

Vin og ekstase i svart og rødt – Dionysos og menader i attisk vasemaleri (580 – 430 f.Kr.), Primitive tider, 14 årgang, 2012, 95-105

Aedificium Eumachiae – symbolsk bruk av romersk monumentalarkitektur, Primitive tider nr. 1, 2009, s. 7-18 

Veggmaleri i romersk privatarkitektur – brukskunst eller dekor?, Klassisk forum nr.2, 2006, s. 65-75

Siste publikasjoner

Gamle tømmerbygninger fra Løten: gjenbruk før og nå, Lautin – årbok for Løten historielag 2017, s. 135-146

Stanges enhetslåver: hamskiftet og byggeskikkens sosialhistoriske innhold, Gammalt frå Stange og Romedal, årbok for Stange historielag 2017, s. 230-242

Democratic ideas in Concrete: Protection and Valorization of a Modernistic Building Environment in Norway, Adaptive Reuse. The Modern Movement towards the Future, Ana Tostões og Zara Ferreira (red), s. 141-146

Særlige interesseområder

Historisk arkeologi

Arkitekturhistorie/byggeskikk

Materialitet

Bygningsvern og ruinkonservering

Prosjekter under arbeid

Hamar bispedømme og regionale håndverkermiljøer på 1200-tallet

Hedmarkens skolehus 1860-1925

Byggeskikken på Hedmarken, bokprosjekt finansiert av Faglitterære fond

Konferanseinnlegg

Central Castle Towers and the Hamar bishopric: Medieval buildings, Social connections and contexts in Scandinavia, European Association of Archaeologists, 2017

Eldre utgravning og ny arkeologisk forskning: Hamar bispeborg og lokale håndverkermiljøer på 1200-tallet, Det 11. nordiske stratigrafimøtet, 2017