Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Kristian Reinfjord

Stilling:  Seksjonsleder/Konservator NMF 
Tittel: MA i arkeologi, Universitetet i Oslo 2008
Studier i arkitekturvern, Arkitektur og design- høyskolen i Oslo
Epost: Kristian.Reinfjord@annomuseum.no
Tlf: +47 977 20 236

I permisjon 1. sept. 2019 - 1.sept. 2022

Vesentlige publikasjoner

To tårn tett i tett: Hamar bispedømmes regionale håndverkermiljø i middelalderen, i VIKING, Norsk arkeologisk årbok, vol: LXXXI, 2018, s. 149-170

Hedmarkens skolehus 1860-1925, i Utdanning Hedmark, Anno museum skriftserie vol. 2, Bjørn Sverre Hol Haugen og Mona Pedersen (red.) 2018, s. 213-240

Staging Bathing in Cena Trimalchionis (Pet.Sat.72-73), META Historiskarkeologisk tidsskrift, nr. 1, 2015, s. 107-124

Communicating Conspicuous Consumption in Roman Pompeii, Rivista Studi di Pompeiani, nr. XXII/2011, 2013, s. 15-25

Vin og ekstase i svart og rødt – Dionysos og menader i attisk vasemaleri (580 – 430 f.Kr.), Primitive tider, 14 årgang, 2012, 95-105

Aedificium Eumachiae – symbolsk bruk av romersk monumentalarkitektur, Primitive tider nr. 1, 2009, s. 7-18 

Veggmaleri i romersk privatarkitektur – brukskunst eller dekor?, Klassisk forum nr.2, 2006, s. 65-75

Siste publikasjoner

Kristian Reinfjord. (2021) «Ringsakers kirketopografi før 1152/1153 – kirkesteder og maktkontinuitet i landskapsperspektiv». Kjartan Hauglid, Morten Stige og Ragnhild M. Bø (red.), Ringsaker kirke – landets fornemste sognekirke. Institutt for sammenlignende kulturforskning, Oslo: Novus forlag, s. 43-60.

Nystuen, Johan Petter og Kristian Reinfjord. (2021) «Fra kalkrygg til kirkebygg i Ringsaker kirke». Kjartan Hauglid, Morten Stige og Ragnhild M. Bø (red.), Ringsaker kirke – landets fornemste sognekirke. Institutt for sammenlignende kulturforskning, Oslo: Novus forlag, s. 163-186.  

To tårn tett i tett: Hamar bispedømmes regionale håndverkermiljø i middelalderen, i VIKING, Norsk arkeologisk årbok, vol: LXXXI, 2018, s. 149-170

Hedmarkens skolehus 1860-1925, i Utdanning Hedmark, Anno museum skriftserie vol. 2, Bjørn Sverre Hol Haugen og Mona Pedersen (red.) 2018, s. 213-240

Husbankhuset Bjørkeng: idé og byggeprosess i Stanges etterkrigsboliger, i Gammalt frå Stange og Romedal, årbok for Stange historielag 2018, s. 271-281

Ruinprosjektet og Hamar bispeborg på Domkirkeodden, i Nicolay, nr. 131, 2017, s. 21-30

Gamle tømmerbygninger fra Løten: gjenbruk før og nå, Lautin – årbok for Løten historielag 2017, s. 135-146

Stanges enhetslåver: hamskiftet og byggeskikkens sosialhistoriske innhold, Gammalt frå Stange og Romedal, årbok for Stange historielag 2017, s. 230-242

Democratic ideas in Concrete: Protection and Valorization of a Modernistic Building Environment in Norway, Adaptive Reuse. The Modern Movement towards the Future, Ana Tostões og Zara Ferreira (red), s. 141-146

Vitenskapelige publikasjoner

Publikasjoner_011218_Reinfjord.pdf

 

Særlige interesseområder

Historisk arkeologi

Arkitekturhistorie/byggeskikk

Materialitet

Bygningsvern og ruinkonservering

Prosjekter under arbeid

PhD-prosjekt: Built in Stone. Regional Architecture and Stone Technology in the Hamar Diocese, Norway

Aula Mirabilis: geistlige eliters transnasjonale hallbygninger 1250–1400

Medieval mortars and masonry in Hamar bishopric Norway: research, conservation and authenticity 

Water management and drainage in Norwegian Medieval Castles

Ringsakers kirketopografi i middelalderen

Middelalderens steinarkitektur i Hamar bispedømme (Bokprosjekt støttet av Det faglitterære fond)

Konferanseinnlegg

Central Castle Towers and the Hamar bishopric: Medieval buildings, Social connections and contexts in Scandinavia, European Association of Archaeologists, 2017

Eldre utgravning og ny arkeologisk forskning: Hamar bispeborg og lokale håndverkermiljøer på 1200-tallet, Det 11. nordiske stratigrafimøtet, 2017