Hopp til hovedinnhold

Låneregler biblioteket

 • To som kjemper om ei bok
  Låneregler Anette Danielsen
 • Du kan bli registrert som låner ved henvendelse biblioteket. Hos oss kan du benytte felles nasjonalt lånekort, men må likevel registreres i vårt lokale lånerregister.​
 • Lånere må være fylt 18 år, og legitimasjon må framvises ved registrering.
 • Som låner har du et personlig ansvar for det som lånes, og legitimasjon må framvises på oppfordring. 
 • Låner er erstatningspliktig for tap eller skade på lånt materiale.​
 • Utlånstid er 1 måned for bøker. Deler av bibliotekets samlinger kan ha kortere lånetid eller være unntatt utlån.​
 • Arkivmateriale lånes kun ut til bruk i biblioteket.
 • Fjernlånstjenester ytes kun til interne brukere.​
 • Biblioteket er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå på avspillingsutstyr ved bruk av bibliotekets CDer, DVDer etc.
 • Låneretten bortfaller ved mislighold av lånereglene.​
 • Når du blir registrert som låner gir du ditt samtykke til lagring av personopplysninger. Personopplysningene lagres for at biblioteket skal kunne administrere utlån av bøker og annet materiale til lånerne. Opplysningene som blir registrert oppbevares etter gjeldende lovverk. Du kan kreve innsyn i personopplysningene som er lagret om deg, og du kan også kreve opplysningene slettet. 

For nærmere informasjon se personvernerklæringene for vårt biblioteksystem Alma/Oria.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2