Faglig profil

Maren Kværness Halberg

  • Førstekonsulent, salg, artikkelskriving ved Musea i Nord-Østerdalen Maren Kværness Halberg. (Foto/Photo)
    Foto: Bård Løken/ Anno Museum

Stilling: Førstekonsulent, konservator NMF, Musea i Nord-Østerdalen
Tittel: Forstkandidat fra NMBU
Epost: maren.kvaerness.halberg@annomuseum.no
Tlf: 905 09 244

Vesentlige publikasjoner

Mannen som besparer Skove. Artikkel i Anno museum skriftserie nr.2, Utdanning i Hedmark. 2018

Bondegjeld og skogsameie i Nord-Østerdalen 1770–1819. Heimen 03 / 2020 (Volum 57)

Siste publikasjoner

Hekseprosessene i Rendalen i 1670-årene. Klimaskifter, kulturkløfter og hekseprosesser. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2020

Bokanmeldelse av «Utskiftningsrett og gardsskipnad – innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i tre ulike landslutar» av M. Langnes. Tidsskrift for kulturforskning 2020(1), 134–136. 

«Jeg ser Farven kanskje vakkrere end før. Harriet Backer og Nord-Østerdalen». Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2019

Gisle Hagen – et musikkliv. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2018
 
Bo Berndtsson og Ren-Eng. En historie om kultur og idrett samlet under en bred paraply. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2018

Skoginspektør Nicolai Hersleb Ramm. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2016-17

Redaktør for Årbok for Nord-Østerdalen 2015

Skogbruket i Nord-Østerdalen i 50-årene. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2015

Et portrett av Ivar Sæter. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

Familien Schärer og formidlertradisjon på Bjørgan. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

Dordi Olsdatter Glassmakerstuen. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

«De som skal skjøtte skogen, må huske å skjøtte seg selv.» Om felleshusholdning for skogsarbeidere i Rendalen på 50-tallet. Årbok for Nord-Østerdalen 2013.


Særlige interesseområder

Historie knyttet til utmark, skogbruk, næringsliv og eiendom. Musikkhistorie.