Faglig profil

Maren Kværness Halberg

  • Førstekonsulent, salg, artikkelskriving ved Musea i Nord-Østerdalen Maren Kværness Halberg.
    Foto: Bård Løken/ Anno Museum

Stilling: Førstekonsulent, Musea i Nord-Østerdalen
Tittel: Forstkandidat fra UMB
Epost: maren.kvaerness.halberg@annomuseum.no
Tlf: 482 03 239

Vesentlige publikasjoner

Mannen som besparer Skove. Artikkel i Anno museum skriftserie nr.2, Utdanning i Hedmark. 2018

Fotogrammetriske høydemålinger i skog: faktorer som har betydning for nøyaktigheten. Hovedoppgave i Skogbruk ved NLH 1987

Siste publikasjoner

«Jeg ser Farven kanskje vakkrere end før. Harriet Backer og Nord-Østerdalen». Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2019

Gisle Hagen – et musikkliv. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2018
 
Bo Berndtsson og Ren-Eng. En historie om kultur og idrett samlet under en bred paraply. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2018

Skoginspektør Nicolai Hersleb Ramm. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2016-17

Redaktør for Årbok for Nord-Østerdalen 2015

Skogbruket i Nord-Østerdalen i 50-årene. Artikkel i Årbok for Nord-Østerdalen 2015

Et portrett av Ivar Sæter. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

Familien Schärer og formidlertradisjon på Bjørgan. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

Dordi Olsdatter Glassmakerstuen. Årbok for Nord-Østerdalen 2014

«De som skal skjøtte skogen, må huske å skjøtte seg selv.» Om felleshusholdning for skogsarbeidere i Rendalen på 50-tallet. Årbok for Nord-Østerdalen 2013.


Særlige interesseområder

Historie knyttet til utmark, skogbruk, næringsliv og eiendom. Musikkhistorie.