Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Mari Østhaug Møystad

 • Portrettfoto av Mari Østhaug Møystad

Stilling: Konservator NMF, Anno Glomdalsmuseet.
Tittel:  PhD i museologi, Universitetet i Leicester
Epost: mari.moystad@annomuseum.no
Tlf:  958 79 123

Publikasjoner

Møystad, Østhaug Mari (2020). The stories museums tell, in Museological Review, Issue 24. 2020. (pp. 97-110).

Møystad, Østhaug Mari (2018): Taterne og Glomdalsmuseet. Identitet, formidling og medvirkning, i A. Bettum, K. Maliniemi og T.M. Walle (red.), Et inkluderende museum. Kulturelt mangfold i praksis (s.131-158). Museumsforlaget.

Møystad, Mari Østhaug (2016). Latjo drom - den gode reisen? Glomdalsmuseets formidling av romanifolkets/taternes kultur og historie, i K. Pabst, E.D. Johansen og M. Ipsen (red.), Mot nye relasjoner mellom museum og samfunn. ICOM Norge, (s. 99-118). Vest Agder Museum (finnes også i engelsk utgave).

Mari Østhaug Møystad (2015). «I dit ansikts sved skal du æde dit brød». Disiplinering og assimilering av tatere på Savnviken arbeidskoloni 1908-1989. Arbeiderhistorie 2016 (s. 137-161). 

Mari Østhaug Møystad (2015). «Strenghet og mildhet må gå hånd i hånd». Norsk misjon blant hjemløses bosettingspolitikk overfor familier av omstreiferslekt i perioden mellom 1907 og 1908. Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag.

Møystad Mari Østhaug (2015). «Taterne i Solør vil bli fastboende, men buroen hindrer dem i å kjøpe jord». En undersøkelse av kommunene Våler, Åsnes og Grues behandling av søknader fra taterne om bolig, konsesjon og lån til bolig i perioden 1945-1970.  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag.

Mari Østhaug Møystad. Svanviken - ditt beste sted på jord? Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag.

Mari Østhaug Møystad. Den mørke historien. Fortidsvern 4/2010.

Mari Østhaug Møystad (2010). Taterne - et reisende folk mot en ny tid, I A. Bonnevie Lund og B. Bolme Moen (red.) Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge (s. 99-115).

Mari Østhaug Møystad (2009) (red). Latjo drom- Romanifolkets/taternes kultur og historie. Glomdalsmuseet.  ISBN 978-82-90589-06-1.

Mari Østhaug Møystad (2009). Glomdalsmuseet og romanifolket taterne. Samarbeid, konflikt og prosess. En reise i museets erfaringslandskap, i Odd Are Berkaak. Et. al (red), På sporet av den tapte samtid” (s.87-102).

Møystad, Mari Østhaug (2008) Den lange veien fra reisende til bofast til bofast. Heimen nr. 1/2008 (side 57-70).

Mari Møystad (2005). Romanifolkets kulturminner. Fortidsvern Nr. 1/2005.

Andre publikasjoner

Mari Østhaug Møystad (2017) (red.). Daniel Mortenson og Svahken Sijte.

Mari Østhaug Møystad (2007). Nettutstillingen Latjo drom. www.latjodrom.no.

Særlige interesseområder

Romanifolkets/taternes kultur og historie, Medvirkning, kulturelt mangfold og bruk av erfaringsnær kunnskap i museum, publikums perspektiv i museum, fordommer og diskriminering i et historisk perspektiv.   

Prosjekter under arbeid

Nettutstillingen Latjo drom er under fornying og vil stå klar i oktober- november 2021.

Innlegg på seminarer og konferanser (utvalg fra 2012-2020)

2020. Fostering visitors’ empathy and understanding the use of lived experiences in museum exhibitions and educational programmes. Case studies in two museums in Norway and Colombia, CAM (Commonwealth Association of Museums) Conference in Cape Town South Africa, March 2020.

2019. Museums, prejudices and lived experiences. Forskerkonferansen 2019, Jekterfartmuseet i Bodø oktober 2019.

2019. Holdninger til mangfold i et historisk perspektiv. Nasjonale minoriteter før og nå. Presentasjon for flerkulturelt råd i Innlandet. 2. Oktober 2019.

2019. Statens politikk overfor romanifolket/taternes før og nå. Fra assimilering til mangfold og forsoning. Innlegg på Taternes Landsforenings seminar på Arendalsuka. Arendal, 13.08.2019. 

2019. Glomdalsmuseet og taterne, endring og dialog. Uenighetsfelleskapet, Innlegg på seminar i regi av Mangfoldsnettverket, Perspektivet museum, 13-14. juni 2019, Tromsø. 

2018. Latjo drom- a good journey? Glomdalsmuseet and the Travelers. ICOM pre. Conference seminar. 11.04. 2018. Kristiansand.

2017. Latjo drom og min flukt noen refleksjoner fra Glomdalsmuseet. Konferanse i Mangfoldsnettverket, Interkulturelt Museum (Oslo Museum)

2016. Romanifolkets/taternes kultur og historie på Glomdalsmuseet. Konferanse på Universitetet i Uppsala. 27.09. 2016.

2016. Assimilering og motstand. Keiserens klær eller nye muligheter for romanifolket/taterne? Åpent seminar på Glomdalsmuseet. April 2016.

2015. A drama and time-travel project, aiming at countering discrimination and prejudices towards the Norwegian Taters/Travelers, Mari Østhaug Møystad, Anno Glomdalsmuseet and Anne-Mari Larsen Queen Maud University College. “Bridging Ages”, Conference in Dundalk, Ireland “Time-travel”, June 2015. 

2015. A good road, but also a rocky one. Annual Conference, The International Federation of Human Rights Museums, Te Papa Tongarewa, Wellington, New Zealand. 23. September 2015.

2015. Etikk, minoriteter og formidling. Museumsmøtet i Bergen. 12. september 2014.

2015. Romanifolket/taterne før og nå. Foredrag for Høgskolen i Buskerud, Drammen.

2012. Grunnloven og minoritetene. Innlegg på seminar ved Senter for Menneskerettigheter. 26. april 2012.

  Utstillinger

  2021: Nettutstillingen Latjo drom. Ny versjon.

  2019: Taterne og markedshandel.  

  2017: Latjo drom, fornying av den mørke delen av historien

  2015: Latjo drom, den gode reisen, den vanskelige bosettingen/ vandreutstilling og skoleutstilling.

  2009: Nettutstillingen Latjo drom.

  2008: Vandreutstillingen Latjo drom. 

  2008: Mangfoldige Hedmark.

  2006: Latjo drom, romanifolkets/taternes kultur og historie.

   2006: Somaliske hedmarkinger.