Migrasjonsmuseet 2016

Året 2016 var et meget aktivt år for Migrasjonsmuseet.

Museet åpnet utstillingen «Nordmenn i Latin Amerika.» i juni, 2016. Det er tenkt at den skal stå i to år. Foruten museets eget material, fikk man låne gjenstander til utstillingen fra Kulturhistorisk Museum i Oslo og fra flere private kilder i Trondheim.

I den forbindelse kan det nevnes at forskningsprosjektet om «Restauration» ble lagt på is i 2016, til fordel for et prosjekt om «Planlagte norske settlementer i Cuba, Galapagos og Brazil.» Dette er det siste leddet i museets utstilling om Nordmenn i Latin Amerika.

Museet satt også opp sin utstilling om Utvandringen og fortidens flyktninger, som tidligere ble vist ved Kindredhuset. Den består av 8 faner, som sammenligner fortidens Europeiske utvandring med dagens europeiske flyktningkrise.

Det ble nevnt i årsmelding for 2014 at museets forskning hadde ført til at fire sør-amerikanske mumier – som ble sendt til Norge i 1930 – ble gjenoppdaget ved Anatomisk institutt ved UiO. Som resultat av dette, ble avd. dir. Knut Djupedal invitert til å holde foredrag om dette på workshopen: Forskningsetiske perspektiver på menneskelige levninger - forskning, forvaltning og formidling i Oslo, den 1.– 2. desember, i regi av Skjelettutvalget tilknyttet De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Vinteren 2015-2016 var museet medansvarlig for planlegging av seminaret Nordic Immigration in the Pacific Northwest from Then to Now - Technology, Innovation, and Migration ved The Nordic Heritage Museum i Seattle, Washington, den 15-18 mars, 2016. Avd. dir. Djupedal deltok på konferansen, med foredraget: “Daniel Berstad and Norwegian Labor Migration in the 1920’s.”

Seks uker senere var Djupedal igjen i USA; i Minneapolis, og holdt 2 foredrag på hundreårsmøte for De norske-amerikanske bygdelagenes Fellesråd. Det ene omtalte biblioteket ved Migrasjonsmuseet som kilde til slektsgransking, det andre handlet om de amerikanske bygdelagenes rolle i det å opprette et norsk utvandrermuseum i 1950-55.

Mens han var i USA ordnet han også med forsendelse og utlån av Migrasjonsmuseets utstilling: “1814, The Flag and The Restauration» til Vesterheim Norwegian-Aemrican Museum» og «The Nordic Heritage Museum» i Seattle.

Tallet på besøkende gikk opp med 17% fra 2015 til 2016, fra 2900 til 3400. En del av de besøkende var skoleelever fra Stange, som deltok i museets skoleopplegg i Leet-Christopher skolehuset. I tillegg var museets friluftsområde mye brukt av mennesker som ville gå en tur eller ha en piknik. Ellers har Migrasjonsmuseet hatt jevnlig besøk av forskere som ville bruke museets samlinger i sitt arbeid.

Som nevnt i tidligere årsmeldinger, arvet eierstiftelsen ca. 1,1 mill. kroner fra The Mary Embertson Trust i San Diego, USA. Midlene ble overført i 2014 og gjorde det mulig for museumsavdelingen å finansiere gjenreisingen av Leet-Christopher skolen i 2015.

De resterende midlene var tenkt brukt til gjenreising av Ingvaldsen-Bjørgohuset, som har ligget lagret i en container ved museet i over 10 år. Dette huset ble gjenreist sommeren og høsten 2016, men er ikke ferdig ennå. Den må innredes innvendig, og taket og ytterveggene på gjøres ferdig.

Til slutt kan det nevnes at museet fikk et tilskudd fra Annos midler til vedlikehold av bygninger, som gjorde det mulig å fjerne noe råte fra deler av Kindredhuset. Mens dette arbeidet pågikk, fikk vi også identifisert tresorten som er brukt i huset. Det er «Basswood,» en amerikansk tresort som ikke finnes i Norge.

  •  (Foto/Photo)
    1/1