<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Faglig profil

Mona Holm

  •  (Foto/Photo)

Stilling: Konservator NMF, Kvinnemuseet
Tittel: Cand philol, hovedfag kunsthistorie, UiO
oppgavetittel: Tegneserier og samfunnsengasjement. De argentinske kunstnerne Alberto Breccia, Quino og R. Fontanarrosa. 
Epost: mona.holm@annomuseum.no
Tlf: 926 52 008
Vitenskaplige verv/medlemsskap: President for The International Association of Women's Museums, Tidl. vara styret til KILDEN, inf.senter for kjønnsforskning, Norges forskningsråd

Vesentlige publikasjoner

«En annen dans. En kjærlighetshistorie om homofili», utstillingskatalog, Kvinnemuseet 2008

«Jentestreker», utstillingskatalog, Kvinnemuseet 2007

«Pionerkvinner i norsk helsevesen», utstillingskatalog, Kvinnemuseet 2003

«Smørbukk-kjærlighet og Donald-karameller», utstillingskatalog, Maihaugen 1996

«Tegneserier og samfunnsengasjement. De argentinske kunstnerne Alberto Breccia, Quino og R. Fontanarrosa», hovedfagsoppgave UiO, 1995.

Siste publikasjoner

2020: "There She Goes Again: A Project on Gender Representation in Norwegian Museums’ Collections and Exhibition Practices". Museum International, 72, 92–103: https://doi.org/10.1080/13500775.2020.1743060 (fagfellevurdert) (Skrevet sammen med Thea Aarbakke)

2018: "Kvinner og menn på utstilling, Anno 2017." I Utdanning Hedmark, Bjørn Sverre Hol Haugen og Mona Pedersen (red.). Anno Museums Skriftserie,  Trondheim: Museumsforlaget. (fagfellevurdert), s. 111–41.

2016: «Fra Likestillingsutvalgets protokoll. Og om kvinnedagen, kaffe og solbading i 1980-tallets Sør-Odal», Solør-Odal nr. 1/2016

2015. «Et aktivistjubileum», Solør-Odal nr. 1/2015

2014: «Bak kruttrøyk og kanoner», FETT 3/2014

2015:3 «Vi Landsens Kvinder… Om stemmerettsbevegelsen og lokalavisene i Kongsvinger 1901 og 1904, Solør-Odal, nr. 4/2013

Særlige interesseområder

Kvinnehistorie og kjønnsrollemønstre. Kultur- og formuttrykks vandring og gjensidige påvirkning.

Prosjekter under arbeid

Prosjekt for å søke ph.d.-opptak med fokus på: kvinner, feminisme, nettverksbygging og utvandring til USA, i anledning 200-årsjubileet for den norske utvandringen til Amerika.

Prosjektleder for internasjonalt samarbeidsprosjekt om abort- og seksualhistorie. Både fysisk utstilling på Kvinnemuseet og internasjonalt retta nettutstilling skal åpne våren 2021.

Annet

Innlegg/foredrag:

«Trenger vi alternative rom? Museum, kvinner og kjønn». (Aarbakke & Holm). Coast Contemporary. Hovedøya, Oslo 16.09.2020.

«Likestilling i et kultur- og museumsperspektiv», bestilt av Sør-Odal soroptimistklubb, januar 2020.

«Planteamiento, gestación, nacimiento y expectativas. Museos de la Mujer y la IAWM», Master en museo, Universidad de Zaragoza, Spania, 2016

«Julekvelden og kjerringa. Om kvinner og juletradisjoner», Kvinnemuseet, 2014

«Kvinnelige tegneserietegnere i Norden», Avistegnernes hus, Drøbak, oktober 2010,

«Fredskvinner i Norge og Sverige», for Interreg-prosjekt «Ungdom i grenseland», 2006


Prosjektleder for følgende museumsutstillinger:

2017: Din Dagny, for Kvinnemuseet

2017: Lek for livet, for Kvinnemuseet

2013: STEMMER?! (Hundre år med kvinnestemmerett), for Kvinnemuseet

2012: Roser & ruter på vandring. (Folkedrakter og mønstertradisjoner fra alle verdenshjørner), for Kvinnemuseet

2011: Lykkelige alle sine dager… Om bryllupstradisjoner, for Kvinnemuseet

2008: En annen dans. En kjærlighetshistorie om homofili, for Kvinnemuseet

2007: Jentestreker. Om kvinnelige tegneserietegnere, for Kvinnemuseet

2006: Lappete, lusete, fillete – Ren… Skittentøyets kulturhistorie (vandreutstilling), for Kvinnemuseet

2005: Ned med våpnene! Fredskvinner, for Kvinnemuseet

2005: Seks norske tegneserietegnere til Buenos Aires, for GRAFILL/Centro Cultural Recoleta Buenos Aires, Argentina

2004: Fortiet. Aborthistorien, for Kvinnemuseet

2003: Hvordan har vi det i dag? Kvinner i den offentlige helsetjenesten gjennom 400 år, for Kvinnemuseet

2003: Fra Kristin Lavransdatter til Rosemarie Köhn, for Kvinnemuseet

1999: Latinamerikanske kvinnefigurer, for Kvinnemuseet/Raptusfestivalen i Bergen/Utenriksdepartementet

1996: Smørbukk-kjærlighet og Donald-karameller, vandreutstilling for Maihaugen


Kurs i lokal stil- og arkitekturhistorie:

2011: «Hus med stil i Kongsvinger» (fire samlinger)

2009: «Hus med stil i Odalen» (fire samlinger)