Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • Portrett av kvinne med lyst hår.

Mona Pedersen

Stilling: Avdelingsdirektør, Kongsvingerregionen
Tittel: Ph.d. medievitenskap/filmhistorie
Oppgavetittel: Forretning og fornøyelser. Stumfilmtidas kino i Norge 1910/1925. Doktorgradsavhandling, NTNU Institutt for kunst og medievitenskap, no 10/2013

Epost: mona.pedersen@annomuseum.no
Tlf: 986 03 472

Verv: Filmfestivalen Movies on War AS, (2011 –2018, leder 13.-18, styremedlem -19 -dd))

Visit Kongsvinger (styremedlem)

Vesentlige publikasjoner

Utdanning Hedmark. Vol. 2, Anno Museums Skriftserie. Trondheim: Museumsforlaget, 2018. [Redaktør sammen med Bjørn Sverre Hol Haugen]

«Norwegian-ness in Hollywood». Tidsskriftartikkel i Celebrity Studies, March issue 2016 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19392397.2016.1165938

«Kinoeierskapet under forvandlingens lov». Artikkel i vitenskapelig antologi. Solum, Ove (red) Film til folket: sensur og kinopolitikk i 100 år. Oslo: Akademika 2013

Siste publikasjoner

"Punktnedslag i det historiske kinopublikummets opplevelser 1900–1930". Nordlit, nr. 41 (mars):19–37. https://doi.org/10.7557/13.4621

En Følelse av fokus: Rapport om norske museers arbeid med kjønnsperspektiver i formidling og samlingsforvaltning. Kongsvinger: Kvinnemuseet; Museumsnettverket for kvinnehistorie, 2019. [Sammen med Bjørn Sverre Hol Haugen]

Særlige interesseområder

Film- og mediehistorie.

Annet (upubliserte arbeider, seminarinnlegg, foredrag, utstillinger)

«Kinoen som kvinnearbeidsplass i stumfilmtida», foredrag Nordic Women in Film, Nasjonalbiblioteket, januar 2017

«From Norway to Hollywood – and back». Paper på NordMedia 2015, København 13-15. august 2015

« Twin Peaks: Addressing diversity in viewing 25 years of quality TV». Presentasjon på konferansen “I’ll See You Again in 25 Years”: The Return of Twin Peaks and Generations of Cult TV, Manchester, 22.-23.mai 2015

Geriljabroderi (leder av kunstprosjekt 2009–2011, bokutgivelse Geriljabroderi, redaktør og medforfatter, Oslo: Magikon forlag 2010)

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2