Musea i Nord-Østerdalen

2016 har vært et år i jubileenes og endringenes tegn for Musea i Nord-Østerdalen, og vi kan glede oss over en økende publikumstilstrømning til våre anlegg og arrangementer.

 • Fløttdagen på Dølmotunet i Tolga 17/6 2016. Opptog gjennom Gata, bildet er tatt ved Gammelbrua over Glomma på Tolga. (Foto/Photo)
  1/1
  Fløttdagen på Dølmotunet i Tolga 17/6 2016. Opptog gjennom Gata, bildet er tatt ved Gammelbrua over Glomma på Tolga. Bård Løken/ Anno museum

Musea i Nord-Østerdalen favner museer og besøkssteder i seks kommuner. Den sentrale enheten i Anno museum avd. Musea i Nord-Østerdalen er Museumssenteret Ramsmoen på Tynset, der en finner kontorer, utstillingslokaler, arkiv og magasiner, hvor fagpersonale for bygninger, gjenstander, foto og arkiv betjener hele regionen med sin kunnskap. Ramsmoen har også et omfattende bibliotek, med tilknytta publikumsarbeidsplasser. Vi fungerer som veiledere innen kulturvern overfor offentlig og privat sektor i regionen.

 • 40 årsjubileum for Musea i Nord-Østerdalen. Tidligere konservator Per Hvamstad og ny avdelingsdirektør Bersvend Salbu. Foto: Arild Alander. (Foto/Photo)
  1/1
  40 årsjubileum for Musea i Nord-Østerdalen. Tidligere konservator Per Hvamstad og ny avdelingsdirektør Bersvend Salbu. Foto: Arild Alander.

Forvaltning

 • Nye arkivreoler i magasinet. Fra venstre Bersvend Salbu, Maren Kværnes Halberg, Torgeir Rennemo, arkivansvarlig Arild Alander og Kirsten Frønæs. Foto: Per Arne Tollefshagen. (Foto/Photo)
  Nye arkivreoler i magasinet. Fra venstre Bersvend Salbu, Maren Kværnes Halberg, Torgeir Rennemo, arkivansvarlig Arild Alander og Kirsten Frønæs. Foto: Per Arne Tollefshagen.

Innen forvaltningen arbeides det godt med å få sluttført tilstandsvurderingene av bygningsmassen tilsluttet avdelingen. Dette vil være et meget godt grunnlag for videre restaurering og vedlikehold. Annos vedlikeholdsmidler ble godt mottatt, og for Nord-Østerdalen fikk en gjort viktige arbeider ved Husantunet i Alvdal. Videre kom en i gang med Ryeng skole i Folldal, mens en måtte vente med et loft på Bullmuseet i Rendalen. Av annet arbeid med bygg kan nevnes prosjektene på Oddentunet i Narjordet i Os kommune, hvor nødvendige takarbeider og omfattende brannsikring av det unike tunet er godt i gang.

Musea i Nord-Østerdalen har en stor samling privatarkiver, og i 2016 fikk vi på plass nye reoler i arkivmagasinet. Dermed blir det plass til langt mer arkivmateriale på en meget god og sikker måte. Våre tekstiler er en meget verdifull del av vår gjenstandssamling, og de har vi gjennom året sikret på en meget god måte i magasinet i hovedbygget Stallen. Det digitaliseres kontinuerlig stadig mer av vår store fotosamling, noe som tas meget godt imot ute blant folk.

 • Landbrukets Dag. Flere tusen mennesker koser seg senhøstes under Landbrukets Dag i Museumsparken på Tynset. Foto: Torgeir Rennemo. (Foto/Photo)
  1/2
  Landbrukets Dag. Flere tusen mennesker koser seg senhøstes under Landbrukets Dag i Museumsparken på Tynset. Foto: Torgeir Rennemo.
 • Landbrukets Dag. Tømmershow, med både økser og motorsager. Hold avstand! Foto: Torgeir Rennemo. (Foto/Photo)
  2/2
  Landbrukets Dag. Tømmershow, med både økser og motorsager. Hold avstand! Foto: Torgeir Rennemo.

Formidling

To jubileer ble feiret i løpet av 2016; 40 årsjubileet for oppstart av Musea i Nord-Østerdalen og 20 år siden hovedbygget Stallen ble åpnet av Dronning Sonja. Et godt besøkt fagseminar markerte de første 40 årene, og vi erkjenner at museet har hatt stor betydning i regionen gjennom disse årene.

Vi har hatt mange arrangementer i regi av Ramsmoen, så som billeddetektiv-aften, spikkekurs, julemarked, byvandring, samt aktiv deltakelse på Landbrukets dag, Spekematfestivalen og Tynsetmartn. Videre har det blitt arrangert kurskvelder om vår tekstile kulturarv i vårhalvåret, og tilsvarende om den tradisjonelle draktskikken i Nord-Østerdalen i høstsesjonen, med godt oppmøte. Utvandrerhistoria om utflytta nord-østerdøler til Øst-Finnmark er også et tema som er blitt viet oppmerksomhet.

Alle museene tilhørende Anno i Nord-Østerdal har hatt spennende arrangementer og mye besøk, først og fremst i sommersesongen. Vi merker at stemningen er god og at flere gjenoppdager anleggene våre og alt vi har å tilby.

I 2015 ble det bestemt at en i stedet for årbok skulle utgi en fagbok i 2016; nemlig Husdyrbruk i Nord-Østerdalen, av Egil Simensen. Resultatet ble meget vellykket, og boka favner historien til en av regionens viktigste næringer. Likevel ble årboka etterlyst av mange, så i 2017 trår vi til igjen med Årbok for Nord-Østerdalen.

 • Pokemon i utstillingen førte til at mange nye ansikter oppdaget våre anlegg i 2016. Foto: Helga Reidun Bergebakken Nesseth. (Foto/Photo)
  1/3
  Pokemon i utstillingen førte til at mange nye ansikter oppdaget våre anlegg i 2016. Foto: Helga Reidun Bergebakken Nesseth.
 • Fortellerstund i restauranten i Museumsparken i Tynset. Maren Kværnes Halberg forteller og synger, med entusiastiske barn og foreldre. Foto: Kristian Skjellaug. (Foto/Photo)
  2/3
  Fortellerstund i restauranten i Museumsparken i Tynset. Maren Kværnes Halberg forteller og synger, med entusiastiske barn og foreldre. Foto: Kristian Skjellaug.
 • Detektivkveld med bilder overlevert fra Arbeidets Retts arkiver. Mange har deltatt i å finne ut hvem og hva som skjedde på ulike bilder fra bildene til Arbeidets Rett. Foto: Per Arne Tollefshagen. (Foto/Photo)
  3/3
  Detektivkveld med bilder overlevert fra Arbeidets Retts arkiver. Mange har deltatt i å finne ut hvem og hva som skjedde på ulike bilder fra bildene til Arbeidets Rett. Foto: Per Arne Tollefshagen.

Fornying

Gjennom hele 2016 har det blitt ryddet på mange nivåer i Musea i Nord-Østerdalen. Nye avtaler med eiere av museumsanlegg har det blitt arbeidet med, og Aukrustsenteret forlot Anno ved årsslutt, samt at ny avdelingsdirektør ble tilsatt på vårparten.

Foruten oppgradering av arkivmagasinet og kjellermagasinet, har vi flyttet om på mye fysisk gjennom året, for å få orden i «eget hus». Noe som er en forutsetning for å kunne levere godt ut til regionen vi skal betjene.

Vi har arbeidet med nye samarbeidspartnere og testet ut flere måter å bli mer synlige på, så som Stolpejakten og aktiv bruk av PokemonGo for å trekke publikummere inn i anleggene våre. Målet har vært å bli synlige på nye måter og for nye grupper, noe vi faktisk har lykkes med. Videre har vi arbeidet med forberedelser til det nye registreringsprosjektet som startet 1. januar 2017, hvor alle gjenstandssamlingene til Anno skal bli tilgjengelige i Primus, via scanning og innregistrering. Arbeidet vil skje i gammelstua på Ramsmoen, med arbeidshjelp fra Meskano.