Norsk skogmuseum 2016

Norsk skogmuseum (NSM) har et nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogsindustri. Avdelingen består dessuten av Klevfos Industrimuseum og Sørlistøa Fløtermuseum.

Forvaltning

Til sammen forvalter stiftelsen Norsk Skogmuseum 67 antikvariske bygninger. Klevfos er ett av 15 anlegg som ligger på Riksantikvarens verneplan for tekniske og industrielle kulturminner. Museet er også tillagt et ansvar for formidling av treforedlingshistorien. I 2016 har museet arbeidet med reparasjoner på arbeiderboligen etter angrep fra hussopp. Midler til ekstern håndverkerbistand har gjort det mulig å restaurere sodapipa på fabrikkanlegget. Ved Sørlistøa Fløtermuseum er pipa i mannskapsbrakka reparert. I tillegg er siste del restaureringsarbeidet på slepebåten Trysilknut utført og sluttrapport er oversendt Riksantikvaren. Norsk Skogmuseum har fått tilskudd fra Annos vedlikeholdsfond til restaurering av Kvannstranddamkoia på Prestøya og til utskiftning av vinduer i museumsbygningen. Koia ble demontert i desember 2016 og vil bli restaurert vinteren 2017. I museumsbygningen er 69 vinduer blitt utskiftet hvorav 58 er knyttet til kontorfløya. Det ble valgt vinduer med selvrensende og blendene egenskaper.

 • Arbeid med restaurering av laftet tømmerbu på Prestøya, Norsk skogmuseum. Kvannstranddamkoia. (Foto/Photo)
  1/3
  Arbeid med restaurering av laftet tømmerbu på Prestøya, Norsk skogmuseum. Kvannstranddamkoia. Bård Løken/ Norsk skogmuseum
 • Arbeid med restaurering av laftet tømmerbu på Prestøya, Norsk skogmuseum. Kvannstranddamkoia. (Foto/Photo)
  2/3
  Bård Løken/ Norsk skogmuseum
 • Arbeid med restaurering av laftet tømmerbu på Prestøya, Norsk skogmuseum. Kvannstranddamkoia. (Foto/Photo)
  3/3
  Bård Løken/ Norsk skogmuseum

Det er et stort behov for utskifting av SD-anlegg med regulatorer til museets ventilasjon- og varmeanlegg. I 2016 ble den første regulatoren av totalt 7 regulatorer utskiftet.

Ved utgangen av 2016 hadde NSM en gjenstandsdatabase med 13 881 poster, en tilvekst på 36 poster siden forrige årsskifte. 81 prosent av postene er utstyrt med digitale bilder. Det er foretatt endringer på 10 298 av de elektroniske kartotekkortene.  NSM har en uregistrert restanse på 3-400 objekter. 

NSMs fotodatabase bestod ved utgangen av 2016 av 35 927 poster, hvorav 15 676 var utstyrt med digitale gjengivelser av motivene.  Antall digitale fotoskjemaer med bildevedlegg har vokst med 1 339 i løpet av 2016.  I løpet av siste år er det foretatt 11 249 endringer Primus-databasen. I 2016 har man innredet et 37,5 kvadratmeter stort fotoatelier i museets underetasje. 

Norsk Skogmuseums arkivsamling er på om lag 800 hyllemeter, hvorav 130-150 oppbevares ved Klevfos Industrimuseum.  Arkivaksesjonene fra 2016 utgjorde cirka 2 hyllemeter. Cirka 160 hyllemeter er registrert i databaseprogrammet ASTA. I 2016 er informasjon om cirka 30 hyllemeter arkivmateriale lagt inn i databasen og tilgjengeliggjort for et større publikum via Arkivportalen. 

Biblioteket ved Norsk Skogmuseum hadde ved utgangen av 2106 en registrert bestand på 32 337 bind, hvorav 796 befinner seg i boksamlinga på Klevfos. Tilveksten var på 354 bind.

Forskning og kunnskapsproduksjon

To medarbeidere i seksjon for natur- og kulturhistorie har deltatt på skrivekurs i regi av Anno museum med prosjektene «‘Alle børn er jo af naturen friluftselskere’. Friluftsliv som oppdragende prosjekt rundt 1900» og «Konflikt i molteland». 

I samarbeid med NMBU har museet skrevet og framført et forskningsbasert forelesningsmanuskript med tittelen «The breakthrough of clear-cutting and even-aged logging in Norway» under Nordisk skoghistorisk konferanse i Finland. Museet har transkribert mye eldre, håndskrevet arkivmateriale, særlig fra Larvik grevskap (1700-tallet) og skoginspektoratene nordafjells (1800-tallet) som kildegrunnlag for et bokmanuskript med arbeidstittelen «Den menneskeskapte skogen».


 • Tømmervaser eller tømmerhauger på en steinete elvebredd i nedre Glomma. Bildet er tatt ved Rudshverven, nederst i Rudsfossen eller Hvervefossen (Foto/Photo)
  1/3
  Tømmervaser eller tømmerhauger på en steinete elvebredd i nedre Glomma. Bildet er tatt ved Rudshverven, nederst i Rudsfossen eller Hvervefossen. Gustav Larsen Sollem/ Norsk skogmuseum
 • Tolv år gammelt furubestand. En mann med bart, skjermlue og jakke står foran bestandet. Skogplanting. (Foto/Photo)
  2/3
  Tolv år gammelt furubestand. En mann med bart, skjermlue og jakke står foran bestandet. Skogplanting. Harald Nordberg/ Norsk skogmuseum
 • De såkalte «Sandviklerkene» i Tingvoll kommune på Nord-Møre, fotografert i 1932. (Foto/Photo)
  3/3
  De såkalte «Sandviklerkene» i Tingvoll kommune på Nord-Møre, fotografert i 1932. Thv. Kierulf/ Norsk skogmuseum

Under tittelen «Skogbrukets grenseløse historie» har Norsk Skogmuseum, Klevfos Industrimuseum og Anno museum samarbeidet med Värmlands museum om tre workshops med gjennomgang av forskningsstatus for skogbrukshistoria i grensetraktene mellom Hedmark og Värmland. Museet har utviklet skisse til en artikkel med arbeidstittelen «Scankraft – et kartell blant kraftpapirprodusentene». Norsk Skogmuseum ble i slutten av 2016 oppfordret til å bidra til prosjektet «Fiskevær i innlandet».

De tre museene som inngår i stiftelsen Norsk Skogmuseum hadde i 2016 et samlet billettert besøk på 105 768, hvorav 99 015 besøkte avdelingen i Elverum, 5 860 løste billett på Klevfos og 893 på Sørlistøa. På de to sistnevnte stedene tilbys de fleste besøkende omvisning, men ved avdelingen i Elverum går enkeltbesøkende og familiegrupper vanligvis i utstillingene uten omviser. 3 742 voksne i grupper har imidlertid fått omvisning.

 • Åpning av utstillingen "Det fantastiske treet" (Foto/Photo)
  1/3
  Kronprins Haakon lytter oppmerksomt på prosjektleder Ida Kristine Teien under åpningen av utstillingen "Det fantastiske treet" 26/1 2016. F.v.: Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, ordfører Erik Hanstad, adm.dir ved NIBIO Alvhild Hedstein og direktør Stig Hoseth. Bak Ida Kristine Teien står fagansvarlig Lise Cats Myhre. Bård Løken/ Norsk Skogmuseum
 • Åpning av utstillingen "Det fantastiske treet". (Foto/Photo)
  2/3
  Bård Løken/ Norsk skogmuseum.
 • Det fantastiske treet 14/1 2016 (Foto/Photo)
  3/3
  Det fantastiske treet 14/1 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum

Arrangementer

Naturskolen ved Norsk Skogmuseum tilbyr 15 ulike temadagsopplegg for skoleklasser gjennom året. 17 231 barn og unge deltok i slike opplegg i 2016. Museet har også arrangert 30 små og store arrangementet i løpet av året. Barnas Dager, fluefiskedagene, den store ugledagen og akvariets dag for å nevne noen. De Nordiske Jakt- og Fiskedager ble i august avholdt for 54. gang og hadde et besøkstall på 31 785. Museet arbeider med nye konsepter der utstillingen Det fantastiske treet er i fokus. Deltakelsen på arrangement og skoleopplegg er stabil god og økte litt totalt i 2016.


 • Skoleklasse på besøk hos Klevfos Industrimuseum, Løten 18/5 2016. (Foto/Photo)
  1/6
  Skoleklasse på besøk hos Klevfos Industrimuseum, Løten 18/5 2016. Bård Løken/ Anno museum
 • Skoleelver på Klevfos Industrimuseum, Løten 18/5 2016. (Foto/Photo)
  2/6
  Skoleelver på Klevfos Industrimuseum, Løten 18/5 2016. Bård Løken/ Anno museum
 • Skoleklasse på besøk hos Klevfos Industrimuseum, Løten 18/5 2016. (Foto/Photo)
  3/6
  Skoleklasse på besøk hos Klevfos Industrimuseum, Løten 18/5 2016. Bård Løken/ Anno museum
 • Barnas fiskedager ved fiskedammen under De nordiske jakt- og fiskedager 2016 (Foto/Photo)
  4/6
  Barnas fiskedager ved fiskedammen under De nordiske jakt- og fiskedager 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum
 • Bueskyting under Skog og Vann på Norsk Skogmuseum 9/6 2016 (Foto/Photo)
  5/6
  Bueskyting under Skog og Vann på Norsk Skogmuseum 9/6 2016 Bård Løken/ Norsk Skogmuseum
 • Barn i aktivitet på De nordiske jakt- og fiskedager (Foto/Photo)
  6/6
  Barn i aktivitet på De nordiske jakt- og fiskedager Bård Løken

Ved Klevfos Industrimuseum har det blitt gjennomført flere arrangementer, konserter, forestillinger, og skoleopplegg. Den kjente teaterforestillingen Arbeidsdager av Tor Karseth ble spilt i alt 7 ganger. Under Camp Munch – en internasjonal barnekunstfestival- var Klevfos arrangør sammen med Løten kommune. Ved Sørlistøa Fløtermuseum har det blitt gjennomført friluftsgudstjeneste, visning av treskjæring, fiskerøyking, båtparade og skoleopplegg. Mange besøkende har også fått gleden av å bli med på båttur med slepebåten MS Trysilknut på Osensjøen. Båten har også blitt leid ut til grupper.

26. januar åpnet den nye utstillingen Det fantastiske treet. Utstillingen har blitt tatt meget godt imot og er på mange måter selve juvelen i museet. Målet med utstillingen har vært å vise treets fascinerende egenskaper og da spesielt fotosyntesen, noe vi føler vi har lykkes godt med. Selve blikkfanget i utstillingen er en 7,5 meter høy skulptur formet som et tre. Den består av fiberoptiske kabler som er viklet rundt av en stålkjerne med greiner som ender i lysende blader eller blomstrer av «intelligent metall». Disse kan skifte farge og åpne eller lukke seg med vekslende lys. I «brønnene» mellom de stiliserte trerøttene for publikum et innblikk i livet i marksjiktet under trærne. Montasjen omfatter også ei glassplate med et lysende bladsnitt, som sammen med treet gir et meget godt utgangspunkt for å forklare fotosyntesen. I tillegg tar utstillingen for seg hele treets liv fra det er et lite frø, vokser opp, til det dør og sakte brytes ned.

I februar åpnet museet utstillingen Uglesett, som handler om spennende og myteomspunnede ugler, mørkets og lysets jegere. Utstillingen er tidligere produsert ved Agder naturmuseum og skal vises i to år på Norsk Skogmuseum.