Faglig profil

Knut Ola B. Storbråten

  • KnutOlaStorbrNten.jpg

Stilling:  konservator
Tittel:  Sivilagronom/Cand agric. Hovedfagsoppgave ved NLH 1999: ”Virkning av ulik beiteintensitet på botanisk sammensetning, produksjon og fôrkvalitet i gammel eng”.
Epost: Knut.Ola.Storbraten@annomuseum.no
Tlf: 469 51 351

Vesentlige publikasjoner

Botanisk rekonstruksjon i et historisk seterlandskap, Anno museums skriftserie nr. 1, 2015.

Mo kirke 150 år. Fra Jugramo til Stormo bro. Mo menighetsråd 2014.

Seterdrift i Solør-Odal, Skoglandet, 2009

Beitebruk i norsk kulturlandskap, eksempel frå Nord-Odal, Økologisk landbruk, 3/00

Registrering av sætermiljø i Odalen, 2007

Registrering av sætermiljø i Vestmarka, 2007 (Hedmark fylkeskommune)


Siste publikasjoner

"Sand kirke 125 år. Nygotikk i ekspressfart." Sand menighetsråd 2016.

"Botanisk rekonstruksjon i et historisk seterlandskap", Anno museum skriftserie nr. 1, 2015.

Mo kirke 150 år. Fra Jugramo til Stormo bro. Mo menighetsråd 2014 

"Sæterdrift i Solør-Odal", Skoglandet, 2009

Særlige interesseområder

Kulturlandskap. Landbruk. Seterdrift. Bygningsvern. Frivillighet på museum.

Prosjekter under arbeid

Artikkel om identitet og utdanning, basert på «Nord-Odalprosjektet» til Anno museums skriftserie nr. 2. Utgivelse i 2017.

Annet

Utstillinger
Odalsroser (2015). Feltarbeid og innsamling av gjenstander.

«Fra våre magasiner» (2012)

Odal`n okkupert (2010)

Odalsskøyta (2008)

Strøm kjerke 150 år (2007)

Strøm kjerke 150 år (2007)

Kantate til Skjåk kyrkje (2002)

Sæterjentas dagbok anno 1947 (1997)

Kurs: 
Byggeskikk og stilhistorie i Kongsvinger (2011)

Byggeskikk og stilhistorie i Odalen (2009)