Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • Portrett av mann med briller.

Knut Ola B. Storbråten

Stilling:  konservator
Tittel:  Sivilagronom/Cand agric. Hovedfagsoppgave ved NLH 1999: ”Virkning av ulik beiteintensitet på botanisk sammensetning, produksjon og fôrkvalitet i gammel eng”.
Epost: Knut.Ola.Storbraten@annomuseum.no
Tlf: 469 51 351

Vesentlige publikasjoner

"En sjø så blank, en luft så blå - men med utdanning er det så som så" [med Ingun Aastebøl]. I Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen, red. (2018) Utdanning. Hedmark. 2. Elverum/Trondheim, Museumsforlaget. S. 245–272.

Botanisk rekonstruksjon i et historisk seterlandskap, Anno museums skriftserie nr. 1, 2015.

Mo kirke 150 år. Fra Jugramo til Stormo bro. Mo menighetsråd 2014.

Seterdrift i Solør-Odal, Skoglandet, 2009

Siste publikasjoner

"Tømmerfløting i Austvassåa". Jul i Nord-Odal, s. 92-94.

"En sjø så blank, en luft så blå - men med utdanning er det så som så" [med Ingun Aastebøl]. I Haugen, Bjørn Sverre Hol og Mona Pedersen, red. (2018) Utdanning. Hedmark. 2. Elverum/Trondheim, Museumsforlaget. S. 245–272.

"Nu er det de smaa barn det gjælder! "Om de foreldreløse etter spanskesjuken i Nord-Odal". Solør-Odal, 2-2018, s. 27-30.

"Fire lik i ett hus. Spanskesjuken i tall og prosent". Solør-Odal, 2-2018, s. 20-25.

"Fastelavnsriset". Solør-Odal, 1-2018, s. 4-6.

Særlige interesseområder

Kulturlandskap. Landbruk. Seterdrift. Bygningsvern. Frivillighet på museum.

Annet

Utstillinger
Odalsroser (2015). Feltarbeid og innsamling av gjenstander.

«Fra våre magasiner» (2012)

Odal`n okkupert (2010)

Odalsskøyta (2008)

Strøm kjerke 150 år (2007)

Strøm kjerke 150 år (2007)

Kantate til Skjåk kyrkje (2002)

Sæterjentas dagbok anno 1947 (1997)

Kurs: 
Byggeskikk og stilhistorie i Kongsvinger (2011)

Byggeskikk og stilhistorie i Odalen (2009)

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2