Hopp til hovedinnhold

Museumsopplevelser i Hedmark

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 29 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Visjonen «Kunnskap om fortid – engasjement i samtid» er museets ledestjerne. Samlet utgjør museets utearealer landets største friluftsmuseum, og innebefatter den største samlingen av antikvariske bygninger i Norge. Nærmere 230 000 besøker våre museer årlig.

Museet står for 119 årsverk og har en samling på ca. 170 000 gjenstander, ca. 500 kulturhistoriske bygninger og ca 4,3 millioner fotografier, hvorav en del er å finne i Digitalt museum. Museet er organisert som et aksjeselskap, hvor Innlandet fylkeskommune er største enkeltaksjonær med 35% av aksjene, mens kommuner og stiftelser har eierandeler av forskjellig størrelse.

ÅRSKORT Vi har felles årskort for alle våre museer. Se mer informasjon om årskort i Anno museum

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2