Hopp til hovedinnhold

Styret i Anno museum AS

Knut Storberget (styreleder)

Hilde Charlotte Solheim (nestleder)
Erik Nilssen
Marit Borkehagen
Solbjørg Tveiten
Hege Hauge Tofte
Kristian Reinfjord (ansattevalgt)
Ingun Aastebøl (ansattevalgt)

Anne Karin Torp Adolfsen (vara)
Ivar Skulstad (vara)
Eli Haugen Rødsdalen (ansattevalgt, vara)

Knut Storberget

Styreleder i Anno museum AS fra 29. mai 2018.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1