Hopp til hovedinnhold

Styret i Anno museum AS

Knut Storberget (styreleder)

Hilde Charlotte Solheim (nestleder)
Erik Nilssen
Marit Borkehagen
Solbjørg Tveiten
Hege Hauge Tofte
Henrik Josefsson (ansattevalgt)
Ingun Aastebøl (ansattevalgt)

Anne Karin Torp Adolfsen (vara)
Ivar Skulstad (vara)
Ingvild Herberg (ansattevalgt, vara)
Johnny Thorkildsen (ansattevalgt, vara)

Knut Storberget

Styreleder i Anno museum AS fra 29. mai 2018.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2