Styret i Anno museum AS

Axel Krogvig (leder)

Hilde Charlotte Solheim (nestleder)
Brita Brenna
Signe Opsahl
Reidar Andersen
Magnus Sempler Holte (ansattevalgt)
Jorunn E. Gunnestad (ansattevalgt)

Roger Erlandsen (vara)
Brit Kværness (vara)
Mette Berg (ansattevalgt, vara)
Jens Jørgen Stramrud (ansattevalgt, vara)

  • Styret i Anno museum
    1/1
    Styret i Anno museum var på studietur til Lyon i Frankrike i september 2016. Her er de avbildet ved Musee Gallo-Romain de Lyon. Foran fra venstre: adm.dir. Harald Jakobsen, Jorunn E. Gunnestad, styreleder Axel Krogvig, Hilde Charlotte Solheim, Brita Brenna. Bak fra venstre: Reidar Andersen, Magnus Sempler Holte og Roger Erlandsen. Foto: Kari Tyseng