Hopp til hovedinnhold

Storslått gave fra Trysil historie- og museumslag til Trysil bygdetun

Trysil historie- og museumslag åpnet det nye året med å overføre en generøs gave til Anno museum pålydende kr. 1.277.725,-. Trysil historie- og museumslag, Trysil kommune og Anno museum har inngått en avtale om at pengene skal brukes til vedlikehold av Trysil bygdetun.

  • Eiendommen Nysted
    1/1
    SOLGT: Penger fra salg av eiendommen Nysted, gir et løft for bevaring og utvikling av Trysil bygdetun. (Foto: Jorunn Gunnestad, Anno museum)

Midlene disponeres av Anno museum, men avtalen sier at de tre partene skal avklare bruken av pengene sammen. Samarbeidet og avtalen har bakgrunn i at Trysil kommune er eier av Trysil bygdetun, mens Anno museum har driftsansvar for bygdetunet. Trysil historie- og museumslag er tidligere eier av Trysil bygdetun, og fortsetter som sentral medspiller i form av å være en viktig samarbeidspartner og fungere som venneforening for bygdetunet.

Bidrag til å utvikle Trysil bygdetun

Partene er også enige om å satse på Trysil bygdetun både som lokal møteplass og som en attraksjon for tilreisende turister. For å få til dette, skal Trysil kommune og Anno museum utarbeide en plan for utvikling av museumsvirksomheten i Trysil, som bruken av pengegaven skal forankres i. Trysil historie- og museumslag blir en viktig medspiller i den forbindelse; Laget stiller også med verdifull dugnadsinnsats på bygdetunet og er en betydelig bidragsyter til aktivitet på tunet blant annet når det gjelder arrangementer. Gjennom både spleiselaget og et godt samarbeid om arbeidsoppgaver og framtidig utvikling, vil vi derfor jobbe sammen for at Trysil bygdetun skal få en god bevaringstilstand og bli mer attraktivt for publikum.

Bakgrunn for pengegaven

Pengene stammer fra salget av eiendommen Nysted i Innbygda. Dette tunet ble solgt i 2016. Eiendommen har tilhørt Trysil historie- og museumslag siden 1985. Laget fikk skjøte på eiendommen for å ivareta den verneverdige bygningsmassen i tråd med museale hensyn. Da Trysil historie- og museumslag overdro eierskapet for Trysil Bygdetun til Trysil kommune i 2016, ble det bestemt at Nysted ikke skulle videreføres som museumsanlegg. Årsaken er at bygningsmassen ikke er blitt brukt til museale formål i disse årene, men som privat bolig. Videre at omfanget av bygninger og anlegg, som gjennom årene er blitt knyttet til museumsvirksomheten i Trysil, var blitt for stort til at vedlikeholdsansvaret kunne la seg løse gjennom offentlige museumsbevilgninger. Museer og offentlige eiere har ikke tilgang til tilskuddsmidler for bevaring av verneverdige bygninger. I dag er dessuten oppgavefordelingen innenfor kulturvernet slik at bevaringsverdige bygninger som ikke drives som museum sorterer under den offentlige kulturminneforvaltningen. Det vil si at det ikke lenger ligger til samme sektor som museene, slik det gjorde den gangen da Nysted ble overdratt til Trysil historie- og museumslag for bevaring. Derfor kan et anlegg som Nysted få en bedre skjebne i privat eie.

​Søker gaveforsterkning

Pengegaven vil gi et stort løft for Trysil bygdetun, sammen med midler og innsats fra Anno museum. Anno vil også søke om statlig gaveforsterkning, noe som gjør at gaven kan vokse ytterligere 25% i verdi. Gaven og avtalen er et godt eksempel på hvordan den lokale museumsvirksomheten kan styrkes gjennom et godt samarbeid mellom eier, driver og frivillige, og mellom det offentlige og private.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2