Hopp til hovedinnhold

Flere museumsbesøk i Hedmark i 2016

Anno museum hadde samlet sett en betydelig økning i besøkstallet i fjor – 271 157 i 2016, mot 246 277 i 2015, altså nærmere 10 prosent.

  • markedsdag dølmotunet
    1/1
    POPULÆRT: Dølmotunet i Tolga er et av besøksstedene i Musea i Nord-Østerdalen, der gode arrangement og lokalt engasjement drar besøksstatistikken opp..

Så godt som alle Annos avdelinger over hele Hedmark, bidro til økningen. Den aller største kom ved Musea i Nord-Østerdalen, med 13 708 flere besøkende enn året før. Folldal gruver, som ikke driftes av Anno men som rapporterer gjennom Anno av tekniske årsaker i samarbeidsavtalen, stod for den høyeste veksten, på nesten 5000. Men – så godt som alle andre besøkssteder i Nord-Østerdalen har også solide økninger. På flere av stedene har det vært en oppbygning over flere år, blant annet gjennom en satsning på arrangementer, som nå gir uttelling. I tillegg må vi kuriøst nok takke PokemonGo for en del besøk – en Pokemon-mus inne i utstillingen på Ramsmoen bidro sterkt til økte tall nettopp der!

Det fantastiske treet dro flere folk

Videre sørover i Hedmark fylke ser vi at i Trysil og Engerdal, har besøket gått betydelig opp, til tross for at Trysil bygdetun har vært stengt, med unntak av enkelte arrangementer. Økningen skyldes i hovedsak at Støa kanal er kommet inn som en rapporteringsenhet, men også gode arrangement og økt besøk ved andre besøkssteder.

Norsk Skogmuseum har hatt en økning på nærmere 4000, og er Annos aller mest besøkte avdeling med 105 768. Økningen tilskrives i stor grad den nye attraksjonen «Det fantastiske treet», som åpnet i januar 2016.

Glomdalsmuseet har som eneste avdeling hatt en minimal nedgang i besøket, til tross for at Kongens nei førte til en oppsving. Nedgangen skyldes i hovedsak at det er blitt gjennomført færre skoleopplegg. Blant annet ble det ikke gjennomført julestue for skolene i 2016. Et årsbesøk på 30 912 er marginalt mindre enn fjoråret og godt innenfor normalen for Glomdalsmuseet.

  • Folkehav på Hamar Middelalderfestival, med toppen av mange hvite middelaldertelt stikkende opp bak menneskene og Mjøsa helt i bakgrunnen.
    1/1
    REKORD: Publikumsrekord på Hamar Middelalderfestival, bidro til økt besøk på Anno museum Domkirkeodden i 2016. (Foto: Anno museum) Anno Domkirkeodden

Fantastisk juni på Domkirkeodden

Domkirkeodden i Hamar har en vekst på 5000 besøkende, til 42 934, mot 37 939 året før. Hovedtyngden av økningen kom i juni, som var en fantastisk måned på Domkirkeodden med publikumsrekord på Middelalderfestivalen og kjempeoppslutning på samarbeidsarrangementet på St.Hansaften.

Besøkstallet ved Migrasjonsmuseet i Ottestad er oppe igjen etter en liten dipp i 2015. Både flere arrangement, flere grupper og flere enkeltbesøkende bidro til at 2016-tallet ble på 3579, mot 2908 året før.

I sørfylket har besøkstallet gledelig nok godt opp, til tross for at Kvinnemuseet har vært stengt på grunn av ombygging. Det har vært jevnt over bra besøk og også noen topper på grunn av heldig vær under arrangementer, men også at Gyldenborg som museumsarena er blitt bedre etablert. Vi må likevel være ærlige å si at hovedårsaken er bedre rapportering. Blant annet har det vært en systematisk underrapportering på enkelte samarbeidsarrangement tidligere.

- Godt besøksår

Alt i alt, var 2016 et godt besøksår for museene i Hedmark.

- Som vi sier hvert år, må vi også i år si at svingninger i besøkstall er naturlig og kan ha sammensatte årsaker både i positiv og negativ retning. At pila så til de grader peker oppover i år må vi bare glede oss over, og berømme alle som har bidratt, både av ansatte, frivillige og samarbeidspartnere – og ikke minst alle gjestene våre, sier Stig Hoseth, fungerende adm.dir. i Anno museum.

Beskstall_ANNO_2016_alle_avd.pdf

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2