Hopp til hovedinnhold

Kvinnemuseets hederspris til Torild Skard

Under gjenåpningen av Kvinnemuseet i Kongsvinger 1. juni ble en nyopprettet hederspris utdelt til Torild Skard.

- Kvinnemuseet har som oppgave å løfte fram norsk kvinnehistorie. Som et ledd i dette arbeidet ønsket vi å gjøre noe som kan bidra til å synliggjøre enkeltpersoners innsats i vår nære historie, sier Mona Pedersen, avdelingsdirektør i Anno museum med ansvar for Kvinnemuseet.


  • Under gjenåpningen av Kvinnemuseet i Kongsvinger 1. juni ble en nyopprettet hederspris utdelt til Torild Skard.
    1/1
    Under gjenåpningen av Kvinnemuseet i Kongsvinger 1. juni ble en nyopprettet hederspris utdelt til Torild Skard. Foto: Stine S. Skjæret/Anno

Prisen er etablert for å særlig hedre en person som har gjort spesiell innsats for likestilling og likeverd, og for å bedre kvinners kår.

Prisen ble delt ut av konservator Mona Holm, og i begrunnelsen ble det sagt følgende:

«Prisvinneren har selv banet vei ved å ha markert seg i offentligheten.  Hun var også den første kvinne som tok plass i stortingets presidentskap, som president i Lagtinget. På Stortinget markerte hun seg som en iherdig talskvinne for de svakes rettigheter, miljøvern og kvinnesak. Hun stod sentralt i debatten om viktige saker som abortlov og likestillingslov.

Kvinners stilling i Norge og andre deler av verden var også viktig i hennes arbeid som forsker. Hennes internasjonale engasjement og faglige dyktighet førte henne 1984 til stillingen som direktør i UNESCO i Paris med ansvar for få en mannsdominert organisasjon til å ta likestilling på alvor – internt som eksternt.

Det vakte oppmerksomhet da hun i 1986 som første kvinne ble utnevnt til ekspedisjonssjef for multilaterale saker i Departementet for utviklingshjelp (DUH). I sitt arbeid fikk prisvinneren et nært forhold til FNs barnefond, UNICEF, der hun var leder for styret 1988–89. 1994 aksepterte hun et tilbud om å bli regionaldirektør for UNICEF i Vest- og Sentral-Afrika med ansvar for organisasjonens arbeid i 23 land. I tillegg har hun hatt en lang rekke verv i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Hun har gjennom hele sin karriere markert seg med store faglige kunnskaper, og er en produktiv og velformulert forfatter oversatt til flere språk. I 2016 fylte prisvinneren 80 år, og fortsatt deltar hun aktivt i samfunnsdebatten med utspill som setter dagsorden.  Kvinnemuseet vil med dette både hedre og takke TORILD SKARD. Gratulerer!»