Hopp til hovedinnhold

Deler av Klevfos industrimuseum stenges midlertidig

Forrige uke fikk museet svar på undersøkelser vedrørende sikkerheten knyttet til kjemiske etterlatenskaper fra tiden fabrikken var i drift.

  • 1/1
    Klevfos industrimuseum, Ådalsbruk i Løten.

Anno Klevfos industrimuseum og Brannvesenet har nylig hatt en oppdatering av brannplanen ved museet, som en forberedelse til en planlagt brannteknisk undersøkelse. Franzefoss Gjenvinning ble bedt om å vurdere sikkerheten ved oppbevaring og fjerning av en rekke kjemiske stoffer som står igjen fra fabrikken var i drift fram til 1976. Det dreier seg i hovedsak om tønner, fat, kanner og flasker med forskjellig innhold som ble brukt i forbindelse med papir- og celluloseproduksjonen.

Franzefoss fastslår at de gamle kjemikaliene utgjør en risiko for helse, miljø og sikkerhet på museet. Det er et problem at en del av emballasjen viser tegn på å gå i oppløsning. De utsatte områdene er derfor stengt av, av hensyn til publikum og ansattes sikkerhet. Arbeidet med å fjerne kjemikaliene vil starte så snart som mulig.

Formidling i papirfabrikken og Hasselbakken er inntil videre stoppet. Formidlingen ved Munch-senteret går som før.

- Vi beklager at publikum ikke vil kunne oppleve hele museet før oppryddingen er gjennomført, men håper på forståelse for at sikkerheten må stå i høysetet, sier museumsleder Håkon Tosterud ved Anno Klevfos industrimuseum.

Foruten Brannvesenet er Fylkesmannen i Hedmark og Riksantikvaren orientert og involvert i prosessen.

Klevfos industrimuseum i Løten er en del av Anno, og ble åpnet i 1986, 10 år etter at Klevfos Cellulose & Papirfabrikk ble nedlagt. Da stod fabrikken fortsatt nesten komplett med maskiner, verksted, damanlegg, smie og boliger. Det gjør den fortsatt, og er dermed et unikt og viktig kulturminne fra den tiden treforedling var vår viktigste eksportindustri.