Hopp til hovedinnhold

Museumssommeren i Hedmark

Anno-museene har hatt godt besøk i sommer. Noen museer har flere, andre har færre besøkende enn i fjor.

  • 1/1
    Hamar Middelalderfestival var en suksess i år igjen. Kongen og dronningen stoppet også på festivalen, som del av sin reise i Innlandet i anledning majestetenes 80-årsdager. Foto: Geir Ove Andreassen/Anno Domkirkeodden

Arrangementene holder seg

Samlet sett har vi hatt et besøk på 168 000 hittil i år, noe vi er godt fornøyd med. Anno er spesielt fornøyd med at de store arrangementene, nærmere bestemt De nordiske jakt- og fiskedagene ved Norsk skogmuseum i Elverum og Middelalderfestivalen på Domkirkeodden i Hamar, har hatt stabile, gode besøkstall de siste årene. Jakt- og fiskedagene, som er Norges største museumsarrangement, hadde i år 32 755 besøkende, og Middelalderfestivalen hadde 8272, mot 31 785 og 8320 i fjor.

Ved utgangen av juli lå vi noe under samme tidspunkt i fjor (126 500 i år mot 152 000 i fjor). En stor del av differansen skyldes at Aukrustsenterets besøkstall i 2017 ikke inngår i Anno-tallet fra Nord-Østerdalen, slik det gjorde i fjor.

2016 var svært bra

2016 var for øvrig et svært godt besøksår for Anno (mer enn 271 000), der så godt som alle avdelinger økte sitt besøk. Blant annet hadde Domkirkeodden svært gode besøkstall i juni 2016 (18 095), et tall som er mer normalisert i år (14 145), men fortsatt over 2015-nivå. Det totale besøket ved Domkirkeodden hittil i år, er 27 272. Fire av de fem første månedene i 2017, var for øvrig bedre besøkt enn de samme månedene i fjor.

Våre museer i Kongsvingerregionen, fortsetter å øke sine besøkstall. Kvinnemuseet nyåpnet 1. juni, og hadde over 3600 besøkende den første måneden, noe som er veldig bra. Til sammen har de hittil i år et besøk på 14 595.

Elverum er Hedmarks største museumsby, og ved de to Anno-avdelingene her har sommerbesøket her (mai – august) rundet 78 000. Brorparten, nærmere bestemt over 65 000, har besøkt Norsk skogmuseum, mens resten har besøkt Glomdalsmuseet.

Trysil Engerdal museum og Migrasjonsmuseet har litt lavere besøk hittil i år, sammenlignet med i fjor. Musea i Nord-Østerdalen likeså, i størst grad fordi Aukrustsenteret ikke er med, samt lavere besøk ved enkelte andre besøkssteder. I Trysil skyldes nedgangen at "Kanalen - et spell om Støa kanal", som i fjor trakk 1800 publikum, bare arrangeres 2. hvert år. Både på Trysil bygdetun (somvar stengt i fjor) og Blokkodden villmarksmuseum har besøket vært bedre i år enn i fjor.


  • 1/1
    Sommertoget tøffet gjennom Hedmark og bidro til at våre museer fikk vist seg fram. Foto: Ole Petter Solheim/Anno museum Ole Petter Solheim

Sommertog og utstillingsåpninger

NRKs Sommertoget bidro også til positiv oppmerksomhet og formidlingsarenaer for mange av våre museer. Selv om besøkene ikke kommer fram i statistikken, var det til sammen mange tusen mennesker på stasjonsområdene i Tolga, Tynset, Elverum, Hamar, Kongsvinger og Skarnes som fikk oppleve deler av vår museumsvirksomhet. Flere av stedene fikk vi riksdekkende mediedekning på radio, TV og nett. Spesielt vil vi trekke fram Kvinnemuseet, som fikk mulighet til å presentere seg på direktesendt TV i Sommeråpent.

Til slutt kan vi føye til at som vanlig har nyheter en positiv innvirkning på besøkstallene – dette gjelder først og fremst for Kvinnemuseets nyåpning med tre nye utstillinger i juni, men også åpningene av Domkirkeoddens Hamars undergang og Glomdalsmuseets Kongens Nei del 2 slår positivt inn på statistikken.

Alt i alt en god museumssommer!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2