Hopp til hovedinnhold

Deler av Klevfos industrimuseum er åpnet igjen

En stor del av bygningene på Klevfos industrimuseum ble stengt i sommer av sikkerhetshensyn. Risikoen var knyttet til kjemiske etterlatenskaper fra den tida fabrikken var i drift. Dette ble gjort for å være føre var etter en gjennomgang som kunne tyde på at det var farlige kombinasjoner av kjemikalier som var lagret. Deler av de avstengte områdene åpnes nå igjen.

Tida etter stengingen har vært brukt til å se nærmere på kjemikaliene og hva slags risiko de utgjør, og til å se på mulighetene for å fjerne og destruere dem. I samarbeid med fagpersonell, har vi kommet fram at vi kan «friskmelde» en del av de avstengte lokalene. Dette dreier seg om Hasselbakken, Hollenderiet og turbin- og maskinhallen. Sikkerheten for publikum og ansatte er altså ivaretatt i disse områdene av museet.

Sodahuset, kokeriet og noen andre rom er fortsatt avstengt og vil være det fram til vi har sanert kjemikaliene som er lagret der.

Arbeidet med å fjerne kjemikaliene kan ta noe tid, ettersom det er forholdsvis kostbart å få gjort dette. Vi arbeider derfor med finansieringen av et slikt prosjekt, og håper på å kunne gjennomføre dette så fort som mulig.

Noen arrangementer ved museet som skulle foregått i august har blitt avlyst, men vi vil komme tilbake med et program for resten av året. Dette vil presenteres på klevfos.no.