Hopp til hovedinnhold

To nye utstillinger om et viktig tema

Identitet er fellesnevneren for de to nye, faste utstillingene som åpner ved Anno Glomdalsmuseet i Elverum onsdag 25. oktober kl 12. Velkommen!

  • 1/1

I MIN FLUKT møter du åtte personer som alle har forlatt hjemlandet sitt for å finne trygghet et annet sted. De kommer fra hele verden, fra konflikter som er historie og som fremdeles pågår. Følg deres historier gjennom utstillingen!

#hedmarking er en utstilling om hedmarkinger i dag, deres historie og identitet. Utstillingen synliggjør mangfoldet i Hedmark både før og nå, og tar for seg ungdommers holdninger til utfordringene de møter dagens samfunn. Utstillingen beskriver, problematiserer og hyller mangfoldet, og vil være en dynamisk drivkraft i Glomdalsmuseet flerkulturelle arbeid i årene framover.

Hovedmålgruppen for utstillingene er ungdom. Begge utstillingene handler om identitet, mangfold og inkludering, og det å skape større forståelse for hverandre i samfunnet.

#hedmarking redefinerer hedmarkingen, setter oss som bor her i et nytt lys. Av «høydepunkter» i utstillingen kan vi trekke fram hatprat-veggen, der vi presenterer en del interessante sitater fra ordskiftet i sosiale medier. #hedmarking skal være en levende, dynamisk utstilling, som hele tiden vil være i prosess med grupper i samfunnet. Fysisk gir det seg utslag i at personfortellinger som presenteres i en fysisk skog som er bygget opp inne i utstillingen, vil byttes ut etter hvert som nye personer forteller sine historier. Liknende installasjoner vil også finnes i flere andre deler av utstillinger, som for eksempel angår mobbing.
Utstillingen er en fast utstilling ved museet, som vi må regne med vil stå i mange år. Da vil denne utstillingsteknikken sørge for at utstillingen likevel til enhver tid vil være aktuell og fornye seg selv.

Se programmet for åpningen her: https://glomdalsmuseet.no/utstillingsapning-min-flukt-og-hedmarking?ref=13

Bilder fra innspurten i byggeprosessen finnes på facebook: https://www.facebook.com/glomdalsmuseet/posts/1729440117066692