Hopp til hovedinnhold

Skuffelse over statsbudsjettet i Anno og Norsk Skogfinsk museum

- Vi er skuffet over at kulturarven i Hedmark heller ikke denne gangen nådde opp i kampen om kulturbyggkronene, sier adm. dir. i Anno museum, Harald Jacobsen, etter at statsbudsjettet ble lagt fram i dag. Han er svært kritisk til hvor stor andel av ressursene som brukes i sentrale strøk.

  • Adm. dir. i Anno museum, Harald Jacobsen. Foto: Geir Ove Andreassen


Anno museum har søkt om tilskudd over statsbudsjettets post for nasjonale kulturbygg, om midler til bygging av et dokumentasjonssenter med fellesmagasin for Hedmark. Bygget er planlagt i samarbeid med Norsk Skogfinsk museum, den eneste av de nasjonale minioritetene der staten ikke har bidratt til å løse bevaring av kulturarven.

 I Oslo skal det brukes 11 milliarder kroner på kulturbygg innen 2019.

– Da føles det rett og slett urettferdig og uforståelig at det ikke engang er funnet plass til en oppstartsbevilgning til å bevare Hedmarks kulturarv. Vi har dessuten nasjonalt ansvar innen kvinnehistorie, taternes og romanifolkets kulturarv, skog og utmarksnæring. Prosjektet er god gjennomarbeidet, og tilpasset de innspillene Kulturdepartementet har kommet med etter at søknaden også i fjor ble avslått. Det er helt uforståelig for oss at Hedmarks kulturarv ikke er viktig nok til å prioriteres, sier Jacobsen.

Skogfinsk skuffelse

  • Dag Raaberg, direktør i Norsk Skogfinsk museum.

Dag Raaberg, direktør ved Norsk Skogfinsk museum, er også skuffet.

- Jeg slutter meg til Jacobsens synspunkter. Vi ser på dette som et tett samarbeidsprosjekt mellom Anno og Norsk skogfinsk museum. Våre gjenstander er lagret rundt omkring under dårlige forhold, og det er et stort behov for å få dette inn i et fellesmagasin, sier Raaberg.

 Senteret er etter museenes oppfatning en nødvendighet for å kunne løse oppgaven de er pålagt om å ta vare på kulturarven. Anno har en samling på 500 historiske bygninger, 170.000 gjenstander og 4,3 millioner fotografier å ta vare på. Store deler av samlingen har i dag for dårlige bevaringsforhold. Norsk Skogfinsk museum på sin side har ansvar for bygninger og samlinger spredt over store deler av norske Finnskogen og Solør, og samlingen omfatter ca. 350 000 objekter fra arkiver og fotografier til gjenstander og antikvariske bygninger.

Hedmark blir hengende etter

Hensikten med museumsreformen, der museene i Norge måtte slå seg sammen til større enheter, var å sikre at kulturarven ble bedre ivaretatt gjennom bedre og mer profesjonell museumsdrift. I nesten alle fylker har man samlet seg om fellesmagasiner, som hever kvaliteten på gjenstandsbevaringen – men Hedmark henger etter. Prosjektet startet allerede i 2006, og er godt gjennomarbeidet helt opp på forprosjektnivå – bare finansieringen mangler. I fjor nådde prosjektet heller ikke opp i konkurransen om de statlige kulturkronene.

Hedmark fylkeskommune har tatt sin del av ansvaret, og bevilget tidligere i år 20 millioner kroner til bygget, og har innstilt ytterligere 15 mill i økonomiplanen for 2017. Det er også signalisert stor lokal vilje til å bidra – men statens bidrag måtte på plass først.

Dokumentasjonssenteret skal bli et signalbygg i massivtre, klimanøytralt og med innovative løsninger for bevaring. Plasseringen blir ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Fakta om Anno dokumentasjonssenter:

Konserveringsverksteder, dokumentasjonsenhet, fellesmagasin, samt Anno museums administrasjon
Treteknologisk innovasjon og klimanøytral bygningsmasse
Europas største museumsbygg i massivtre
Totalt 7.615 kvm