Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • Terje Mikael Hasle Joranger

Terje Mikael Hasle Joranger

Stilling:  fag- og forskningsdirektør, Norsk utvandrermuseum
Tittel:  Dr. art. historie. Universitetet i Oslo, avhandlingstittel: The Migration of Tradition? A Study on the Transfer of Traditions Tied to Intergenerational Land Transfers among Emigrants from the Valdres region, Norway to the Upper Midwest and their Descendants for Three Generations, 1850-1950 (Historisk-filosofisk fakultet, 2008).
Epost: Terje.Mikael.Hasle.Joranger@annomuseum.no
Tlf. +47 958 54 791

Relevante undervisningsstillinger:

Professor II ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, Institutt for samfunnsfag, religion og etikk, Studiested Hamar2023- dd.

Gjesteforeleser i historie ved Fakultet for pedagogikk og samfunnsfag, Høgskolen i Innlandet, Hamar campus 2019-2020.

Foreleser i engelsk årsstudium ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, Høgskolen i Østfold 2015-2017 med temaet engelsk skriftlig og muntlig formidling.

Foreleser ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo 2014-2016.

Ansvarlig for seminarkurs på bachelornivå om amerikansk historie vår 2015 og 2016.

Ansvarlig for seminarkurs på bachelornivå om oppgaveskrivning (thesis program) vår 2015. 

Foreleser ved seminaret American Civilization: An introduction på bachelornivå høst 2014, høst 2015, høst 2016.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sogn og Fjordane avd. Sogndal 2010-2011.

Gjesteforeleser i temaet migrasjon ved Universitetet i Stavanger 2008, 2013 og ved Høgskolen i Sogn og Fjordane avd. Sogndal 2009-2010.

Redaktør

Redaktør for tidsskriftet Norwegian-American Essays 2010 - . Tidsskriftet er et fagfellevurdert tidsskrift og utgis hvert tredje år av Novus forlag. Det er delvis basert på konferanser i temaer knyttet til norskamerikansk historie og kultur arrangert av Det norskamerikanske historielaget avd. Norge (NAHA-Norge). Forfattere kommer fra USA og de nordiske land.

Medredaktør for antologien Nordic Whiteness 2015 - 2020. Antologien består av fagartikler skrevet av historikere fra de nordiske landene og USA og er under vurdering av forlaget Routledge.

Fagansvarlig for norsk utvandring i Store norske leksikon 2022 - .

Sentrale publikasjoner utvandringshistorie

«Land-taking and Community Building in Wisconsin, 1846–1860». In C. Kaveh, H. E. Tafjord & O. Teige (Eds.), Kontaktsoner og grenseområder. Interaksjon, konflikt og samarbeid i Norden, Midtøsten og Midtvesten ca. 1520–2020 (Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2023): 211–229. https://doi.org/10.23865/noasp.206.ch9

«Norskamerikaneres møte med Norsk utvandrermuseum – transkulturelle forhandlinger om identitet» i Sigurd Solhaug Nielsen og Thor-André Skrefsrud, red., Folkemuseene i mangfoldige samfunn. Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet (Oslo: Oplandske Bokforlag, 2023): 29-58.

«Transnasjonale USA-migranter. Nasjonsbyggere på to kontinenter» i Bård Frydenlund, Torleif R. Hamre og André Larsen Avelin, Transatlantiske forbindelser. Norsk-amerikanske relasjoner gjennom 200 år (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2021): 15-42.

“Ideal Immigrants? Ethnic Community Building among Norwegian-Americans in the Nineteenth Century” i Sverdljuk, Joranger, Jackson, and Kivisto, Nordic Whiteness and Migration to the USA: A Historical Exploration of Identity (Abingdon and New York: Routledge, 2021): 119-133.

“Introduction” i Terje Mikael Hasle Joranger and Harry T. Cleven, red., Norwegian-American Essays 2020: Migration, Minorities and Freedom of Religions vol. 16 (Oslo: Novus forlag, 2020), 7-19.

Terje M. Hasle Joranger and Daron W. Olson, "Those Distant Wars: Norwegian-American Attitudes Toward Poles and Finns, 1939–40" i Norwegian-American Studies (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020), s. 15-51. https://www.jstor.org/stable/10.5749/norwamerstud.38.0015?seq=1 

“The Creation of a Norwegian-American Identity in the USA” i Journal of migration history vol. 5 (Leiden: Brill, 2019) s. 489-511.

Norwegian-American Essays 2017: Freedom and Migration in a Norwegian-American Context vol. 15 (Oslo: Novus forlag, 2017).

“Migration, Regionalism, and the Ethnic Other, 1840-1870” in American Studies in Scandinavia, 48:2 (2016).

Norwegian-American Essays 2014: Migrant Journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context vol. 14 (Oslo: Novus forlag, 2014).

“Valdres to the upper Midwest: The Norwegian Background of the Veblen Family and their Migration to the United States” in Reinert and Viano, eds, Thorstein Veblen: Economics for an Age of Crisis (London: Anthem Press, 2012), s. 67-87.    

“The Challenge of the Land: The Norwegian-American Farmer” i Øyvind Gulliksen, red., Norwegian-American Essays vol. 13 (Oslo: NAHA-Norge og Norsk utvandrermuseum, 2011), s. 109-134.

”Multiple identities? Ethnic Identity Formation Among Norwegian Immigrants in the USA 1850-1900” i Christina Folke Ax og Nils Olav Østrem, red., «Nordic Migration. Research Status, Perspectives and Challenges» i Reports for the 27. Nordic Historians’ Congress, Tromsø August 11-14, 2011.

«Lokale eller nasjonale kollektive identiteter? Etnifisering og identitetsbygging blant norske immigranter i Amerika» i Historisk tidsskrift 89:2 (2010): 223-247. 

“A Historiographical Perspective on the Social History of Immigration to and Ethnicity in the United States” i Swedish-American Historical Quarterly 1:2009, s. 5-24.

“The Migration of Tradition: Land Tenure and Culture in the U.S. Upper Mid-West” i European Journal of American Studies 2008-2. Onlineutgivelse: http://ejas.revues.org/document3252.html 

”Building America: Building patterns among Norwegian immigrants in the Upper Middle West” i Turid Haye, red., Amerikafareren (Udatert, eget forlag, 2008): 87-104. Artikkelsamling utgitt i anledning Knut Djupedals 60 årsdag.

“The Migration of Tradition” i Orm Øverland, red., Norwegian-American Essays vol. 11 (Oslo: NAHA-Norway og Norsk utvandrermuseum, 2005), s. 147-163.

Artikler i Norsk Biografisk Leksikon, vol. 7 (Oslo: Kunnskapsforlaget, 2003). Nettadresser:
http://nbl.snl.no/Casper_Oimoen
http://nbl.snl.no/Owen_H_Wangensteen 

”Ethnicity and Traditions in the Rural Middle West: A Case Study of the Blue Mounds Settlement in Wisconsin” i Harry Cleven, Knut Djupedal, Ingeborg Kongslien and Dina Tolfsby, red., Norwegian-American Essays vol. 10 (Oslo: NAHA-Norway og Norsk utvandrermuseum, 2001), s. 71-85.

”Emigration from Reinli, Valdres to the upper Midwest: A Comparative Study” i Odd S. Lovoll, red., Norwegian-American Studies 35: 2000 (Northfield: Norwegian-American Historical Association, 2000), s. 153-196.

Særlige interesseområder

Migrasjon, transnasjonalisme, nasjonalisme, identitet, etnisitet, rasestudier, mentalitetshistorie, immateriell kultur, samfunnsgeografi, sosialhistorie og politisk historie.

Prosjekter under arbeid
2019-2020: The Migration of Tradition? The Creation of a Norwegian-American Identity, bok vurdert utgitt av forlaget Minnesota Historical Society Press i St. Paul, Minnesota.

2019: Medredaktør av Nordic Whiteness: Race, Ethnicity, Gender and Citizenship Across National and Time Borders, en antologi om migrasjon and whiteness studies in a Nordic context to be reviewed by Routledge.

2019: “Migration, Regionalism and the Ethnic Other”: Norwegians and their Observations 1840-1890” i Erika Jackson, Terje M. Hasle Joranger, Peter Kivisto og Jana Sverdljuk, red., Nordic Whiteness: Race, Ethnicity, Gender and Citizenship Across National and Time Borders.

Foredrag ved konferanser

«Relevance in Society» ved RootsTech Connect, internasjonal konferanse i regi av Family Search 25.-27.2.2021. (digital presentasjon)

«Resources and Research at the Norwegian Emigrant Museum» ved RootsTech Connect, internasjonal konferanse i regi av Family Search 25.-27.2.2021. (digital presentasjon)

«Nordic Whiteness and Migration to the USA». Webinar på Leif Eriksson International Festival i Minneapolis 6.10.2020. (digital presentasjon)

«Virtual Nordic Genealogy Conference» organisert av National Nordic Museum i Seattle, Washington 26.-27.9. (digital presentasjon)

«New Directions in Migration Research» på vårmøtet til Norwegian-American Historical Association i Northfield, Minnesota 14.5. (digital presentasjon)

Webinar om utvandring i regi av Slekt & Data 2.4.2020.

Society for the Advancement of Scandinavian Study, Monona Terrace Convention Center i Madison, Wisconsin 2019: «Those Distant Wars: Norwegian-American Attitudes towards Finns and Poles, 1939-40».

Livsreise Heritage Center i Stoughton, Wisconsin 2019: «Settling in the Western Home: Norwegians in the Upper Midwest».

Nasjonalbiblioteket, Oslo 2018: Seminar om digitalisering av migrasjonshistorien med temaet Rural migrasjon fra Valdres til den øvre Midtvesten, 1847-1880. Foredraget er streamet.


Universitetet i Turku, Finland 2017: Bidrag ved 4th Historical Network Conference, Pre-conference Workshop II: "Social Networks and Identity Formation: Combining Statistical, Geo- and Text Data to Mobilise Knowledge. Case Study of Norwegian Migration to the USA (1870-1920)» med presentasjonen A Sense of Place: The Emigration from the Valdres Region to the Upper Middle West, 1847-1880.

Stavanger katedralskole, 2017: Seminar i regi av Det norskamerikanske historielaget 2017 med presentasjonen Prairies, Pioneers, and a Parsonage: Clara Jacobson’s Childhood Reflections from Southwestern Wisconsin, 1868-1878.

Syddansk universitet, Odense 2016: «Det danske historikermøde» med presentasjonen Living in Separate Worlds? Scandinavian Immigrants and the Ethnic Other on the American Frontier, 1840-1890.

Syddansk universitet, Odense 2016: Konferanse blant historikere fra Norden og USA i nettverket Scandinavian-American Encounters.

Mindekirken, Minneapolis, USA 2016: Settling in the Western Home: Norwegians in the Upper Midwest.

Minneapolis 2016: Invitert foredragsholder ved hundreårsmarkeringen av Bygdelagenes Fellesraad med to foredrag:
Norwegian, American or Sogning? Norwegian-American Identity Formation in the 19th & 20th Centuries.
A Sense of Place: Norwegian-Americans in the Upper Midwest.
 
Seattle, Washington, USA 2016 ved konferansen Nordic Immigration in the Pacific Northwest from then to now: Technology, Innovation, and Migration. Foredrag: Creating a Sense of Place: Norwegian Ethnicization in the Pacific Northwest, 1870-1960.

Nasjonalbiblioteket, Oslo 2015: Nordic Whiteness, konferanse i regi av Nasjonalbiblioteket og Det norskamerikanske historielaget med foredraget Migration, Regionalism and the Ethnic Other.

Colombus, Ohio 2015: Den 105. årlige konferanse av The Society for the Advancement of Scandinavian Studies (SASS) med foredraget A Localization of Culture? The Creation of a Norwegian-American Identity in Two Midwestern Villages, 1870-1970.

Fagernes Quality Hotel, Valdres i regi av Det norskamerikanske historielaget (NAHA-Norge) 2014. Foredrag: Freedom and Migration: The Creation of a Norwegian-American political identity.

Atlanta, Georgia 2014: Årsmøtet til Organization of American Historians (OAH) med deltakelse i sesjonen «Whiteness and the Ethnic "Other:" Scandinavian-American Perspectives» med historikere fra Danmark, Norge og Sverige. Foredrag: Migration, Regionalism, and the Ethnic Other.

Norwegian Memorial Church (Mindekirken), Minneapolis i USA 2013. Foredrag: Settling in the Western Home: Norwegians in the Upper Midwest.

Universitetet i Tromsø 2011, Det 27. nordiske historikermøte. Medarrangør av heldags sesjon kalt “Nordic Migration 1971-2011. Research status, perspectives and challenges.” Deltakere kom fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Luther College, Decorah, Iowa, USA 2011. Seminar i regi av Det norskamerikanske historielaget (NAHA-Norge) med foredraget The Challenge of the Land: The Norwegian-American Farmer.

Utvandrarnas Hus, Vâxjö, Sverige med deltakelse i internasjonal workshop om temaet emigrasjon.

Universitetet i Bergen og Vestnorsk utvandrersenter på Sletta, Radøy 2003. Seminar i regi av Det norskamerikanske historielaget (NAHA-Norge) med presentasjonen The Migration of Tradition.

Norsk utvandrermuseum, Ottestad 2000 i regi av Det norskamerikanske historielaget (NAHA-Norge). Foredrag: Ethnicity and Traditions in the Rural Middle West: A Case Study of the Blue Mounds Settlement in Wisconsin.

Konferansen Vandringer i St. Paul, Minnesota 2000.

Universitetet i Oslo: Ingrid Semmingsens minneseminar 1998 med innlegg.

TV

Kommentator i NRK 1 2011 i forbindelse med kongeparets besøk i Midtvesten.

Medarrangør i forbindelse med konferanser

Medarrangør ved heldagssesjon om migrasjon ved HIFOs årsmøte i Tønsberg juni 2019.

Nasjonalbiblioteket i Oslo 2015: Nordic Whiteness - Export of and Assimilation into the Ideal in a Comparative Historical Perspective. Medarrangør av konferansen med universitetsbibliotekar Jana Sverdljuk, Nasjonalbiblioteket.
    
Columbus, Ohio i USA 2015: Sesjon av Society for the Advancement of Scandinavian Studies (SASS). Medarrangør av sesjonen “Scandinavian Immigrants and the Ethnic Other” og sesjonsleder ved en av de ni sesjonene ved konferansen.

Quality Hotel, Fagernes 2014: Hoved- og koordineringsansvar for det tolvte seminaret i regi av Det norskamerikanske historielaget (NAHA-Norge) på vegne av styret i foreningen.

Universitetet i Tromsø 2011: Det 27. nordiske historikermøte. Medarrangør av heldags sesjon, “Nordic Migration 1971-2011. Research status, perspectives and challenges”, med Christina Folke Ax og Íris Ellenberger, Islands universitet og Nils Olav Østrem, Universitetet i Stavanger.

Luther College, Decorah, Iowa i USA 2011: Hoved- og koordineringsansvar for det ellevte seminaret i regi av Det norskamerikanske historielaget avd. Norge (NAHA-Norge) og en lokal komité ved Luther College. Seminaret hadde tittelen Migrant journeys: The Norwegian-American Experience in a Multicultural Context.

Arrangør og taler ved boklanseringer

Litteraturhuset, Oslo 2016: Innleder ved lanseringen av Odd S. Lovolls bok Den lange overfarten. Lanseringen ble arrangert i regi av Det norskamerikanske historielaget avd. Norge (NAHA-Norge) og stiftelsen Fritt Ord.

Fritt Ords lokaler, Oslo 2014: Innleder ved lanseringen av den amerikanske sosiologen Karen Hansens bok Encounters on the Great Plains: Scandinavian Settlers and the Dispossession of Dakota Indians, 1890-1930 (Oxford University Press, 2013). Boklanseringen ble holdt i regi av stiftelsen Fritt Ord.

Litteraturhuset, Oslo 2012: Innleder ved lanseringen av Odd S. Lovolls bok Norske aviser i Amerika i regi av Det norskamerikanske historielaget avd. Norge og stiftelsen Fritt Ord.

Mottakelse av stipendmidler
Mottaker av Andrew E. and G. Norman Wigeland Fund, The American-Scandinavian Foundation 2010.

Stipendiat, Institutt for arkeologi, kulturelle studier og historie ved Universitetet i Oslo 2004-2005.

Organisasjonsarbeid

Fra 2016: del av nettverket Scandinavian-American Encounters network, Syddansk Universitet, Odense, Denmark.

Fra 2015: Medlem i Publications Committee ved Norwegian-American Historical Association, Northfield, Minnesota i USA.

2010-2014: Leder av Det norskamerikanske historielaget avd. Norge (NAHA-Norge).

2010-2014: Styremedlem Norwegian-American Historical Association, Northfield, Minnesota i USA.

2009-2018: Styremedlem av Stiftelsen Norsk utvandrermuseum og forskningssenter, Ottestad.

1997-2010: Styremedlem ved Det norskamerikanske historielaget avd. Norge (NAHA-Norge).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2