forest-2589144_crop.jpg

Min flukt

Åtte personer forteller om sin flukt til Norge

Kaupangmodellen.jpg

Hamars undergang

Vi markerer 500-års jubileet for reformasjonen med en utstilling om konsekvensene for vårt område.

Det fantastiske treet. 16/12 2015

Det fantastiske treet

Lær om fotosyntesen, grunnlaget for alt liv!

Latjo_drom_ny_del_2017-14.jpg

Latjo drom

Taternes/romanifolkets kultur og historie i Norge.
Deler av utstillingen er nå nyåpent.

Militrhistorisk_Kanon.jpg

Fra sverd til stridsvogn

Hedmarks militære historie gjennom 1000 år

Noen av våre museumsutstillinger

Anno museums besøkssteder i Hedmark formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie. 

sverd.jpg

Jernalderutstillingen

Rett utenfor Hamar er det gjort svært rike funn
fra slutten av 500-tallet e.Kr.

Ill_2-5_Mor_Bjrneby.jpg

Solør-hijab

kvinnehodeplagg fra 1800-tallets Solør-Odal 
og dagens bruk av hijab

Kongens-nei_Plakat_web_redusert.jpg

Kongens nei

En utstilling om de historiske hendelsene som fant sted tre dager i april 1940.
Nyhet! Utstillingen om hendelsene bak filmen. 

Maur i TRÅKK

Tråkk i mangfoldig natur

Hva har jakt, fangst, fiske og sanking betydd for folk før og nå?

11a.jpg

Gammeldoktoren

Historien om den allmennpraktiserende legens historie

Apoteket2.jpg

Apoteket

Bli med inn i laborantenes verden

Arbeid i skogen. Kåre Østerhaug i Lundsberget i Trysil 1977.

Tid for skog

En utstilling om skogbruk og skogindustrien i Norge

HHD-877-2.jpg

Hedmarkens kulturhistorie

Fra 1600-tallet fram til vår tid

fra utstilling FORM

FORM

Stilhistorie og folkekunst fra Solør og Østerdal

Skigard ved blomstereng. Fra Dølmotunet i Tolga.

Dølmotunet

Sætersgårds samlinger.  Istid i Nord-Østerdalen. Salgsutstilling gamle foto.