Ulvetider

Utstilling på Norsk skogmuseum om konflikter rundt ulv i Norge

Min flukt

Åtte personer forteller om sin flukt til Norge

Ruinen av middelalderkatedralen på Hamar ses først og fremst som ei søylerekke. Denne ligger under et vernebygg av glass og stål, formet som et "telt". Litt høstlige farger på naturen rundt.

Hamardomen og bispeborgen

Ruinene fra middelalderens Hamar har i dag fått en unik arkitektur. Se byggene og lær historien.

Det fantastiske treet. 16/12 2015

Det fantastiske treet

Lær om fotosyntesen, grunnlaget for alt liv!

Latjo drom

Taternes/romanifolkets kultur og historie i Norge.

Fra sverd til stridsvogn

Hedmarks militære historie gjennom 1000 år

Noen av våre museumsutstillinger

Anno museums besøkssteder i Hedmark formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie. 

Jernalderutstillingen

Rett utenfor Hamar er det gjort svært rike funn
fra slutten av 500-tallet e.Kr.

Solør-hijab

Kvinnehodeplagg fra 1800-tallets Solør-Odal 
og dagens bruk av hijab

Kongens nei

En utstilling om de historiske hendelsene som fant sted tre dager i april 1940.
Nyhet! Utstillingen om hendelsene bak filmen. 

Maur i TRÅKK

Tråkk i mangfoldig natur

Hva har jakt, fangst, fiske og sanking betydd for folk før og nå?

Gammeldoktoren

Historien om den allmennpraktiserende legens historie

Apoteket

Bli med inn i laborantenes verden

Arbeid i skogen. Kåre Østerhaug i Lundsberget i Trysil 1977.

Tid for skog

En utstilling om skogbruk og skogindustrien i Norge

Hedmarkens kulturhistorie

Fra 1600-tallet fram til vår tid

fra utstilling FORM

FORM

Stilhistorie og folkekunst fra Solør og Østerdal

Skigard ved blomstereng. Fra Dølmotunet i Tolga.

Dølmotunet

Sætersgårds samlinger.  Istid i Nord-Østerdalen. Salgsutstilling gamle foto.