Forskning og kunnskapsproduksjon 2020

Forum for forskning og kunnskapsproduksjon har i 2020 bestått av: Maren Kværness Halberg, Ida Kristine Teien, Sigurd Solhaug Nielsen, Kristian Reinfjord, Terje Mikael Hasle Joranger, Bjørn Sverre Hol Haugen, og Anette Danielsen. Det har vært avholdt ett møte. Førstekonservator Sigurd Nielsen overtok vervet som forskningskoordinator for Anno museum i februar. 

Anno museums forskningsråd har i 2020 bestått av professor Anne Eriksen, Universitetet i Oslo, professor Jørgen Klein, Høgskolen i Innlandet, avdelingsdirektør Mona Pedersen, Anno museum og avdelingsdirektør Magne Rugsveen, Anno museum. Rådet har hatt to møter, der blant annet Handlingsplanen for forskning for 2021 ble behandlet. Enkeltmedlemmer av rådet har veiledet museets ansatte i vitenskapelig skriving, og kommet med råd i enkeltsaker.

Forskning

Anno museum har i løpet av 2020 publisert 12 vitenskapelige publikasjoner, hvorav tre er på nivå 2 (utgitt i kanaler med høyest internasjonal prestisje). De 12 publikasjonene består av en antologi, sju tidsskriftsartikler, og fire bokkapitler. 

23.-24. oktober var Glomdalsmuseet og Anno museum vertskap for ‘Museenes forskerkonferanse’ en årlig forskerkonferanse i regi av Norges Museumsforbund. Konferansen hadde om lag 50 påmeldte. Fire ansatte fra Anno museum deltok med egne innlegg. Forskningsprosjektet ‘Folkemuseene i mangfoldige samfunn’ finansiert av Norsk Kulturråd organiserte sesjonen ‘Publikums perspektiv’ og var representert med ni innlegg.

Anno museum har for tiden to doktorgradskandidater, begge med finansiering fra Offentlig sektor ph.d. ordningen og Anno museum. Kristian Reinfjord er i gang med sitt prosjekt ‘Hamar bispedømmes steinhåndverkere og arkitektur 1250-1500’. Han er tilknyttet UiB med Jørgen Bakke som veileder. Mari Møystad er inne i avslutningen av sitt ph.d. prosjekt ved University of Leicester med Richard Sandell som veileder.

  • Bjørn Bækkelund  fra Anno Norsk skogmuseum og Øyvind Meland Edvardsen fra Skogfrøverket. (Foto/Photo)
    1/1
    Bjørn Bekkelund er forfatter av boken Den menneskeskapte skogen som ble utgitt i 2020. Her sammen med Øyvind Meland Edvardsen fra Skogfrøverket. Anette Danielsen

Kunnskapsproduksjon

Bjørn Bækkelund utga boken ‘Den menneskeskapte skogen’ med Det norske skogfrøverk og Anno Norsk Skogmuseum som utgiver. Helga Reidun Bergebakken Nesset utga boken ‘Klæan våre - Om draktskikken i Nord-Østerdalen’ på Smøyg forlag. Yngve Astrup var redaktør for utgivelsen ‘En skogspekulant fra Solør – tiden før krisen i 1921’ utgitt i Norsk Skogmuseums skrifter nr 5. 

Tidsskriftet Solør-Odal ble utgitt i fire utgaver med ni artikler fra museets ansatte. Årbok for Nord-Østerdalen ble utgitt med en artikkel fra museets ansatte. I tillegg har ansatte publisert 8 artikler i tidsskrift, årbøker og oppslagsverk utenfor Anno museum. Det er publisert 30 artikler på Digitalt Museum av museets ansatte. I kategorien kunnskapsproduksjon har Anno museum publisert 2 bøker, 19 artikler og 30 digitale artikler. I tillegg kommer annen kunnskapsproduksjon som utstillinger, aviskronikker, og lignende.