Strategisk satsing formidling 2020

Strategisk forum for publikum og formidling i Anno har i mange år jobbet aktivt for å legge til rette for deling av erfaringer og kompetanse på tvers i organisasjonen. Dette har blitt gjort gjennom seminarer og fagmøter. I tillegg har forumet jobbet med å sammenstille alle skoleoppleggene som finnes rundt om i museumsavdelingene, samt å gå gjennom alle arrangementer. Bare på denne måten kan vi få et inntrykk av mangfoldet i det samlede tilbudet Anno har til sine innbyggere og tilreisende. Målet med arbeidet er bedre formidling og kompetanseheving internt. I 2020 ble det gjort et forarbeid for utarbeidelse av en formidlingsplan for Anno. Planen skal vedtas av styret i Anno i løpet av 2021, og blir en viktig brikke i målet om å alltid tilby god, nyskapende og velfundert formidling.

I 2020 har Anno satset ekstra på formidling på digitale flater og med ny teknologi. Vi nevner spesielt to av hovedprosjektene her:

AR/VR

Anno museums større satsing på utvikling av god formidling gjennom AR/VR og annen «ny» teknologi ga i 2020 resultat i form av ferdigstillelse av et unikt formidlingstilbud for friluftsmuseet på Domkirkeodden. Gjennom AR-teknologi (utvidet virkelighet) gis de besøkende mulighet til å oppleve historier fra 1800-tallets bondesamfunn på Hedmarken, samt få en sniktitt inn i noen av husene.

Prosjektet har vært finansiert av Sparebankstiftelsen Hedmark og utviklingsmidler fra Kulturrådet. Både i bransjen og offentligheten har prosjektet fått mye oppmerksomhet som nyskapende og utforskende.

  • Ansatte på Anno Domkirkeodden demonstrerer AR-spillet KuGo. (Foto/Photo)
    1/1
    Spill deg til seters på Domkirkeodden med KuGo! Linda Fredriksberg, Asbjørg E. Vestvik og Magnus Sempler Holte kunne tilby publikum et helt nytt tilbud på Anno Domkirkeodden i 2020. Geir Ove Andreassen

Digital formidling

Gjennom første halvår 2020 var det svært lite formidlingsaktivitet som kunne gjennomføres etter planen i Anno. I den forbindelse ble det startet et prosjekt for å gjøre skoleopplegg digitale. Hensikten med prosjektet er å bearbeide eksisterende og utvikle nye skoleopplegg til å fungere på digitale plattformer for skoleverket. I første omgang ble det valgt tre opplegg som bearbeides til digitale flater. Temaene som har blitt jobbet med er innenfor helse og sykdom; blant annet hygiene, pandemier og medisinbruk. De digitale læringsplattformene vil ferdigstilles og presenteres for skoleverket første halvår i 2021.