Markedsstrategi 2020

Kommunikasjon, omdømme- og merkevarebygging er viktige virkemidler i å nå strategiske målsettinger. Dette jobbes det med kontinuerlig i Anno, men ved satsningen på markedsføring som strategisk prosjekt legges det opp til økt fokus, profesjonalisering og systematisk arbeid i alle deler av organisasjonen.

  • To gutter som skyter med pil og bue. Faksimile av Anno sommerkort. (Foto/Photo)
    1/1
    Sommerkort med adgang til alle Anno-museene var en nyskapning i 2021, og et ledd i Annos satsning på markedsføring.

Omdømme- og merkevarebygging er et langsiktig og kontinuerlig arbeid. 2020 har vært et år der vi har stilt de store strategiske spørsmålene. Hvor skal vi? Hvorfor skal vi dit? Hvordan gjør vi det? Ved å innlede til et større arbeid med merkevarestrategi i Anno har vi startet reisen mot økt bevissthet på egen identitet, tydeligere posisjon og differensiering i markedet, samt et bedre utgangspunkt for å ta valg basert på felles måloppnåelse. Ikke bare innenfor kommunikasjon og markedsføring, men for hele organisasjonen der synergien mellom kommunikasjon, formidling og daglig drift blir viktigere. Ved å ha større fokus på Anno som en sterk merkevare vil vi i større grad evne å bygge tettere relasjoner, skape verdier og fortjene en plass i hverdagen til vårt publikum.

Annerledesåret har gitt rom for økt fokus på kompetanseheving internt. Gjennom hele året, og spesielt i den perioden Norge var nedstengt, har vi hatt jevnlige interne webinarer med temaer innen digital formidling og kompetanse – fra ulike sosiale medier og søkemotoroptimalisering til utforming av innhold til Digitalt museum og forskningskommunikasjon. Et kompetanseløft som har vist seg gjennom et økt engasjement blant publikum

I tillegg til en oppdatert visuell profil som samsvarer mer med Anno sin identitet, mål og visjon, har vi med ny innholdsstrategi for sosiale medier og nye rutiner for produksjon av materiell har vi fått en felles intern forankring av språk, uttrykk og strategi. Dette er noe vi tar med oss når vi innleder 2021 med et langsiktig arbeid mot mer effektiv og mindre kostnadskrevende markedsføring som baserer seg mer på relasjoner enn ressurser. I løpet av året skal vi etablere og implementere merkevarestrategi for Anno og enkeltmuseene, og vi skal forankre merkevarestrategien i Annos kommunikasjonsstrategi og forretningsstrategi. Der forretningsstrategien beskriver hvordan Anno skal bygges konkret vil merkevarestrategien gi føringer for hvordan Anno skal få en plass i livet til vårt publikum. Her vil arbeid med identitet, posisjon, mål, verdier og visjon være helt sentralt og kreve ny innsikt gjennom markedsanalyser og undersøkelser. Videre vil vi også begynne arbeidet med å tydeliggjøre alle nettsidene og gjøre dem mer brukervennlige, innbydende og informative.