Sosiale medier 2020

Facebook

Alle facebooksidene til Anno har hatt en vekst i antall fans («likere»). Til sammen på de 17 sidene var det 38 400 fans ved utgangen av 2020, 5400 (ca 16 %) flere enn året før.

Museumssiden med flest fans er Norsk skogmuseum, som hadde 12 000 ved årets utgang, en vekst på 1000 fra 2019. De største sidene i antall fans etter dette er Domkirkeodden med sine 5200 og Hamar Middelalderfestival med 3900 ved årets slutt.


Engasjement

Anno har i 2020 brukt verktøyet Social Cee til måling av engasjement på facebook. Engasjement måler antall personer som likte, delte, klikket på elelr kommenterte et innlegg. Målet for 2020 var en 10 % økning fra året før, nærmere bestemt 239 000 tilsammen for alle de 17 facebooksidene Anno administrerer. Resultatet ble nærmere 254 000, noe vi er veldig fornøyd med. Nedstengningen i forbindelse emd korona ga flere avdelinger mulighet til å prioritere dette arbeidet høyere. Kommunikasjonsavdelingen kjørte også en rekke kompetansehevende tiltak for avdelingene. 

Det er interessant å se hva slags innlegg som skaper størst engasjement. Fra 2020 er det verdt å trekke fram særlig to avdelinger: Anno Musea i Nord-Østerdalen oppnådde stort engasjement gjennom å poste lokalhistoriske bilder der man ba publikum om hjelp til å identifisere eprsoner på bildene, og var den avdelingen med desidert størst prosentvis vekst. Anno Norsk skogmuseum fikk fantastiske engasjementstall ved publisering av videoer fra arkivet, noe som i stort monn veide opp for fraværet av det voldsomme facebookengasjementet De nordiske jakt- og fiskedagene normalt skaper (avlyst i 2020).

YouTube

I 2019 samlet Anno seg om ha én hovedkanal på YouTube, der det enkelte museum har egen spilleliste i stedet for egen kanal. Kanalen har blitt adskillig rikere gjennom 2020, med både egenproduserte videoer, eksternproduserte og historiske filmer fra arkivet. Sandbeckdagene ble i 2020 arrangert digitalt, og videoene ble publisert her, i tillegg til på facebooksiden og nettsiden for Vidar Sandbeck.


Statistikk YouTubeAntallEndring
Visninger15 300+ 250%
Avspillinger2400+ 114%
Seertid79,2 timer+ 137%
Seertidsbruk (gj.snitt)1:58 minutter+ 10%
Abonnenter15 (+9)+ 80%

Ti mest sette YouTube-videoer i 2020

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Andre kanaler

Anno er tilstede i flere andre kanaler, som Twitter, Snapchat og ikke minst Instagram. Det er en økende satsing på Instagram ved flere avdelinger, blant annet i forbindelse med samlingsforvaltning og revisjonsprosjektet. Denne satsningen vil fortsette i 2021, og forhåpentligvis vil vi også få opp gode metoder å måle dette arbeidet på, noe vi pr 2020 ikke hadde.