Utstillingsproduksjon 2020

«Utvikle gode systemer for felles planlegging, kreativitet og ressursdisponering ved utstillingsproduksjon» er et overordnet mål for Annos strategiske satsning på utstillingsproduksjon. I dette ligger blant annet å heve kompetansen ytterligere for utstillingsarbeid, sikre gode fremdrifter og forutsigbare arbeidsforhold for fellesressurser innen utstillingsproduksjon, og kvalitetssikre kompetansen og øke kapasiteten.

I 2020 har vi hatt mange utstillingsprosesser gående, store og små. Et fåtall større prosjekter har vært i stadiet «fysisk produksjon» dette året. Det er prosjekt Opphavstegn – vis meg hvem du er, et samarbeidsprosjekt mellom Norsk utvandrermuseum og Glomdalsmuseet om etniske markører. Og Hysj! Fortellinger om abort og seksualitetpå Kvinnemuseet. Noen mindre prosjekter, som Hvordan vet vi det? på Norsk skogmuseum og vandreutstillingen Fra korn til cash i samarbeid med Sparebank 1 Østlandet har også blitt produsert. Utstillingsproduksjon i Anno har bidratt i alle prosjektene, men i ulik grad. På Norsk utvandrermuseum har håndverkressurser innen utstillingsproduksjon bistått mye vår og sommer 2020. De og annen utstillingskompetanse i Anno har også blitt brukt inn i de andre prosjektene, i tillegg til innleide håndverkere. 

  • Forskningsveggen i TRÅKK (Foto/Photo)
    1/2
    Forskningsveggen i TRÅKK Elisabet Løvold (Bilde 1 av 2)
  • Forskningsveggen i TRÅKK. (Foto/Photo)
    2/2
    Forskningsveggen i TRÅKK. Elisabet Løvold (Bilde 2 av 2)

Gode utstillingsprosesser er ofte langsiktige og tidkrevende. 2020 har gitt grobunn for flere slike prosesser, som Norsk skogmuseum sin store utstillingssatsing; FERSKVANN – de dyrebare dråpene, som i 2021 resulterer i en grundig og god prosjektplan.

Nettutstilling er en digital ressurs som har forbedret seg betraktelig i form i 2020. Dette skyldes i stor grad Anno museum sin kompetanse og ressurs på webdesign har blitt forsterket gjennom en ny medarbeider. Denne utstillingsformen har et annet potensiale for å nå ut bredere til våre målgrupper, slik som skoleformidling og målgrupper utenlands. Digital formidlingsformer vil være noe vi ønsker å satse videre på i årene fremover.

Veiledningsplaner og maler for utstillingsprosesser har blitt tatt i bruk i større grad i år. Dette har avdelingsmuseer med mindre erfaring innen egenproduserte utstillinger dratt nytte av. Flere nye og spennende utstillingsprosjekter i langstrakte Hedmark har startet opp i 2020, med interessante eksterne samarbeidspartnere. For Anno er kjerneverdiene viktig i alt vi gjør, også for utstillingsproduksjon. Profesjonalitet er en av dem. Sammen med vår sterke museumsfaglig og formidlingsfaglig kompetanse, vil vi fortsette å jobbe mot at alle våre utstillinger innehar profesjonell kvalitet også i visuell utforming, funksjonalitet og interaktivitet.

Vi er i en prosess hvor vi videreutvikler gode fellesressurser med rammevilkår og rutiner som alle avdelingsmuseer kan drar nytte av. Vi ønsker i 2021 og bli enda bedre på planlegging og forutsigbarhet innen utstillingsproduksjoner, med det innebærer også maler og verktøy for utstillingsprosesser. Målet bør være å avklare større ressurser i 2021, slik som håndverkkompetanse, lyssetting og AV- utstillingsutvikling og webdesign. Flere avdelingsmuseer produsere egne større utstillinger nå enn tidligere; både fysisk og digitale. Dette vil derfor være viktig for denne strategisk satsning, for Anno utstillingsproduksjon og ikke minst for alle våre avdelingsmuseer.