Hopp til hovedinnhold

Dokumentasjonsenheten

Dokumentasjonsenheten i Anno museum er fortsatt under oppbygging som nav for dokumentasjon, samlingsforvaltning og bevaring. Enheten bestod i 2015 av seksjonsleder, to stillinger innen bevaring, tre 50 % stillinger på foto (dokumentasjon og arkiv), og en 50 % stilling på bibliotektjeneste. Våre digitale forvaltningssystemer er viktige arbeidsområder for seksjonen, overordnet og for de ulike tjenestene. Det er stort fokus på å øke kvalitet og kvantitet på det vi publiserer på særlig Digitalt Museum, sammen med avdelingene.

  • 1/1
    Fotograf Geir Ove Andreassen fotograferer Odalsroser, utstilling ved Odalstunet. Foto: Erik Mostue

Vi søkte Nasjonale kulturbygg på vårt prosjekt Dokumentasjonssenter med fellesmagasin, men fikk dessverre ikke midler på tross av gode tilbakemeldinger på søknaden. Søknaden gjentas i 2016. Seksjonsleder har i 2015 blant annet deltatt i arbeid hos Kulturrådet med oversettelse av Spectrum-standarden til norsk. Enheten organiserer for øvrig tre viktige prosjekter som fikk programmidler fra Kulturrådet for 2015-2016: Digital håndbok for samlingsforvaltning, Prioritering i praksis og 4,9 mill. bilder – hva nå?

Bevaringstjenesten

Det er utført oppgaver for de fleste avdelinger i Anno museum. Det utføres samlingsforvaltning i ulik grad, og tjenesten har deltatt i ryddeprosjekter og utstillingsprosjekter på de enkelte museer ved siden av konservering på verkstedet. Kunstverk har hatt prioritet flere steder. Det er også utført eksternt oppdrag for Våler kirke. I forbindelse med Annos samarbeidsavtale med Värmland länsmuseum hadde tjenesten todagersbesøk av svenske kollegaer, malerikonservator Cecilia Skoglund og møbelkonservator Anna Lindblom.

  • 1/3
    Lundehund Bård Løken/ Norsk skogmuseum
  • 2/3
  • 3/3

Fototjenesten

Det er investert betydelig i oppbygging av nødvendig utrustning også i 2015. Tjenesten har vært tilgjengelig for alle avdelinger, og har blitt brukt både i samlingsforvaltning, egendokumentasjon og øvrig dokumentasjon. Det er fotografert husdyr i Nordøsterdal til et bokprosjekt, og fotografert blant annet til nye hjemmesider for flere museer i Kongsvingeravdelingen. Fototjenesten var på faglig tur til Värmland länsmuseum for å se hvordan våre kollegaer jobber med feltet.

Bibliotektjenesten

Fra 2015 ble 50 % av bibliotekarstillingen ved Glomdalsmuseet overført til Dokumentasjonsenheten og inngår nå i fellestjenestene i Anno. Første halvdel av 2015 ble brukt til å utarbeide en bibliotekplan som skal gi retning for videre arbeid med bibliotektjeneste og boksamlinger. Innledningsvis ble det foretatt en kartlegging av boksamlingene, og alle avdelinger ble besøkt. Bibliotekplanen ble behandlet av Annos ledergruppe i august, og ble lagt fram for styret i oktober. Andre halvdel av 2015 ble viet arbeidet med samordning av tidsskriftabonnementer og forberedelser til felles innkjøp fra 2016. Bibliotekar har bistått Kongsvinger museum med å ordne den utskilte boksamlingen fra Kvinnemuseets samling. Bibliotekar har også deltatt i prosjektgruppen for innføring av elektronisk arkiv i Anno høsten 2015, og inngår også i arbeidsgruppen for skrivekurs i regi av Forum for forskning og kunnskapsproduksjon. Arbeidet med skrivekurset fortsetter i 2016.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1