<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Årsrapport 2015

Viktige hendelser i 2015

  • Ny strategiplan trådte i kraft. «Forretning» ble tatt inn som en femte F i det strategiske grunnlaget
  • Tilstandsregistreringen av bygningssamlingen ble avsluttet, og avdekket et etterslep i vedlikehold på flere hundre millioner kroner
  • Bjørn Sverre Hol Haugen disputerte med avhandlingen «Virkningsfulle tekstiler», fikk graden PhD i kulturhistorie, og ble Anno museums første «egenproduserte» doktor
  • Anno Hedmark, museets første fagfellevurderte publikasjon, ble lansert som første nummer i Anno museums skriftserie
  • Norsk Skogmuseum utgav boka Årringer i vann, Kvinnemuseet utgav Hundre kvinner og Årbok for Nord-Østerdalen ble utgitt med tema Nord-Østerdalen på 50-tallet
  • Museumsforbundet avholdt sitt landsmøte i Hamar i september, med Anno museum som samarbeidspartner på arrangørsiden
  • Anno museum inngikk formelt samarbeid med Värmlands Museum
  • Nordøsterdalsmuseet skiftet navn tilbake til Musea i Nord-Østerdalen
  • Hamar Middelalderfestival satte publikumsrekord med 8500 besøkende
Formålsparagraf