Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2015

Viktige hendelser i 2015

  • Ny strategiplan trådte i kraft. «Forretning» ble tatt inn som en femte F i det strategiske grunnlaget
  • Tilstandsregistreringen av bygningssamlingen ble avsluttet, og avdekket et etterslep i vedlikehold på flere hundre millioner kroner
  • Bjørn Sverre Hol Haugen disputerte med avhandlingen «Virkningsfulle tekstiler», fikk graden PhD i kulturhistorie, og ble Anno museums første «egenproduserte» doktor
  • Anno Hedmark, museets første fagfellevurderte publikasjon, ble lansert som første nummer i Anno museums skriftserie
  • Norsk Skogmuseum utgav boka Årringer i vann, Kvinnemuseet utgav Hundre kvinner og Årbok for Nord-Østerdalen ble utgitt med tema Nord-Østerdalen på 50-tallet
  • Museumsforbundet avholdt sitt landsmøte i Hamar i september, med Anno museum som samarbeidspartner på arrangørsiden
  • Anno museum inngikk formelt samarbeid med Värmlands Museum
  • Nordøsterdalsmuseet skiftet navn tilbake til Musea i Nord-Østerdalen
  • Hamar Middelalderfestival satte publikumsrekord med 8500 besøkende

«Selskapet er et driftsselskap for aksjonærenes arbeid med innsamling, bevaring, forskning, ­forvaltning og ­formidling av natur- og ­kulturhistorie, herunder aktuelle fag- og ­forvaltningsoppgaver iht. lov eller separat beslutning, samt ­ivareta ­nasjonale og internasjonale oppgaver. Arbeidet skal ­tilstrebe høy kvalitet og sterke fagmiljøer i ­formelle og ­uformelle nettverk, og utøves i samsvar med ­aksjonærenes formåls­paragraf. Selskapet skal kunne påta seg driftsansvar for andre museer, samt ­drive enhver virksomhet som henger sammen med ­foranstående.»

2015 var Anno museums sjette driftsår, og det første året med positiv egenkapital. Det nye navnet, som tok over for Hedmark fylkesmuseum i 2014, har satt seg godt internt, i museumsbransjen og blant samarbeidspartnere. Ny strategisk plan for perioden 2015-2018 ble ferdigstilt og begynte å virke på nyåret 2015. Grunnlaget for den strategiske virksomheten ble utvidet, i det en femte F ble tatt inn i tillegg til forvaltning, forskning, formidling og fornying: Forretning.

Anno-museum-regnskap-styrets-beretning-2015.pdf

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2