Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

  • Portrettfoto av Sigurd Nielsen

Sigurd Solhaug Nielsen

Stilling: Forskningskoordinator, Anno museum
Førstekonservator NMF, Glomdalsmuseet
Tittel: Phd i kulturgeografi, Geografisk institutt, NTNU.
Avhandlingstittel: Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition ‘A World at Stake’.
Epost: sigurd.nielsen@annomuseum.no
Tlf: 41 66 28 24

Vesentlige publikasjoner

Nielsen, S. S. (2019). Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake. Ph.D thesis. Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology: Trondheim
http://hdl.handle.net/11250/2588438

Siste publikasjoner

Nielsen, S. S. [under vurdering]. Museum og global ansvarlighet – Samarbeid og relasjoner mellom Norge og Namibia. I Fageraas, K. Rees, M. Nævdal, D.  (Red.). Bærekraft på museum. Museumsforlaget.

Nielsen, S. S. & Skrefsrud, T.-A. (2023) (Red.). Folkemuseene i mangfoldige samfunn. Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet. Oplandske Bokforlag.


Nielsen, S. S. & Skrefsrud, T.-A. (2023). Innledning: Folkemuseene i fortid og nåtid – om tilhørighet, mangfold og behovet for publikumsstudier. I S. S. Nielsen & T.-A. Skrefsrud (Red.), Folkemuseene i mangfoldige samfunn. Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet (s. 13-28). Oplandske Bokforlag.


Nielsen, S. S. (2023). Emosjonelle møter med gamle dager – barn og familiers forhandling av tilhørighet i folkemuseene. I S. S. Nielsen & T.-A. Skrefsrud (Red.), Folkemuseene i mangfoldige samfunn. Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet (s. 193-220). Oplandske Bokforlag.


Nielsen, S. S. & Solhaug, T. (2023). Folkemuseer og stedstilknytning – en publikumsundersøkelse ved seks folkemuseer i Innlandet. I S. S. Nielsen & T.-A. Skrefsrud (Red.), Folkemuseene i mangfoldige samfunn. Publikums erfaringer av forskjellighet og tilhørighet (s. 221-246). Oplandske Bokforlag.

Nielsen, S.S., Setten, G. & Klein, J. (2020). Producing global awareness? An analysis of Norwegian pupils’ negotiations of images in a museum exhibition. Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography 74 (2), 1–13
https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1765860

Nielsen, S.S. & Aitken S.C. 2019. Affect and emotion with A
World at Stake. GeoHumanities 5 (1), 103–123.
https://doi.org/10.1080/2373566X.2019.1575760

Nielsen, S.S. (2016). Stimulating curiosity for global poverty and inequality - An explorative study of students’ experiences with the exhibition A World at Stake. Nordisk Museologi 2, 41–59.
http://dx.doi.org/10.5617/nm.4410

Nielsen, S., & Klein, J. (2015). A World at Stake – Global citizenship, justice, and the role of museums. In U. Schrader, V. Fricke, D. Doyle, & V. W. Thoresen (Eds.), Responsible living - Concepts, education and future perspectives (pp. 217-232). London: Springer.

Persson, P. E., Ødegaard M, Nielsen S. S (2009). Evaluering av vitensenterprogrammet. Ekspertgruppens rapport. https://docplayer.me/687355-Evaluering-av-vitensenterprogrammet-ekspertgruppens-rapport-per-edvin-persson-marianne-odegaard-sigurd-solhaug-nielsen.html

Særlige interesseområder

Medborgerskap og deltagelse. Museer og global ansvarlighet. Forskning på publikums perspektiv i museum. Visuell metodologi


Prosjekter under arbeid

Critical Examination of Race and Racism in Teacher Education
Forskningsprosjekt ledet av Høgskolen i Innlandet
Finansiering: Norges forskningsråd
Periode: 2020-2025
https://www.inn.no/forskning/forskningsprosjekter/cerite/

Museum og global ansvarlighet – Samarbeid og relasjoner mellom Norge og Namibia
FLYT, Forskning og formidling om bærekraft i museene, Museene i Akershus.
Periode: 2021-2024
Finansiering: Kulturdirektoratet
https://mia.no/museumstjenesten/forskning/flyt

Ting i kontekst – vitenskapelig antologi ved Anno museum
Redaktører: Sigurd S. Nielsen, Kristian Reinfjord
Periode: 2021-2024

Revitalisering av mjøsbåtkulturen
Prosjektleder
FOU prosjekt: 3D dokumentasjon, forskning, bygging, bruk av mjøsbåter
Periode: 2022-2025
Finansiering: Riksantikvaren, Forbundet Kysten.
https://annomuseum.no/mjosbat


Samlingenes mange stemmer – Bryt fasaden
Mangfoldsnettverket
FOU prosjekt: dokumentasjon og formidling
Periode 2021-2024
Finansiering: Kulturdirektoratet

Revitalization of Cultural Village in Tsumeb
Prosjektleder
FOU prosjekt: museumsutvikling, internasjonalt samarbeid
Finansiering: Innlandet fylkeskommune
https://glomdalsmuseet.no/internasjonalt-museumsutviklingsprosjekt-%E2%80%93-revitalisering-av-cultural-village-i-tsumebKonferanseinnlegg

2022. Emosjonelle møter med gamle dager – barn og familiers forhandling av tilhørighet i folkemuseene. 21.10.2022. Presentasjon av bokkapittel. Museenes forskerkonferanse 2022, Arven, Stiklestad.

2021. Museer og global ansvarlighet. Museenes forskerkonferanse. Borgarsyssel Museum, Sarpsborg. 20.10.2021

2021. Global awareness – Students’ encounters with the exhibition A World at Stake. 14.04.2021. Bærekraftsesjon, årsmøte i Norges Museumsforbund 2021, Kirkenes.

2020. Emosjonelle møter med gamle dager –familiers forhandlingav sted og tilhørighet i folkemuseene. Konferanseinnlegg. Museenes forskekonferanse, 23.10.2020, Glomdalsmuseet, Elverum.

2016. Radical Curation : (E)motion and affect in «A World at Stake». Presentasjon. Det relevante museum, 17-21.10.2016, Trondheim.

2015. Curating "A World at Stake" – Contriving responsible citizenship. Presentation of paper co-authored with Professor Stuart C. Aitken. Participate!, 02.10.2015. University of Southern Denmark, Odense

2015. Curating "A World at Stake" – Contriving responsible citizenship. Konferanseinnlegg Det aktive museum, Norsk Teknisk museum.

2013 – If you want to sing out, sing out. Digitale fortellinger som metode og verktøy. Nyankomne innvandrere og digitale fortellinger. Fagdag ved Norsk Kulturråd, Inkludering og Dialog.

2011 Om oss eller med oss? – Glomdalsmuseet som formidler av kulturelt mangfold. Kurs i museumsformidling, Høgskolen i Oslo.

2010 – Rapport om evaluering av vitensenterprogrammet. Innlegg ved fagseminar – Museumsforbundet, seksjon for museumsledelse

2009 Evaluering av vitensenterprogrammet. Konferansebidrag ved Nordisk Science Center Forbund – Jærmuseet

2009 Digitale virkemidler i museer. Medarrangør med Jon Birger Østbye og Kirsten Røvig Håberg – ABMu konferanse ved Høgskolen i Oslo

2008 Museer og rånekultur – seminarinnlegg ved kulturkonferanse i Elverum

2008 Innvandrerportett fra Nord-Østerdalen – om flerkulturelt arbeid i museer. Seminarinnlegg ved Interkulturelt Museum (Oslo Museum)

2007 Museumsformidling i skoleverket. Seminarinlegg ved Høgskolen i Bergen


Utstillinger

2012 Get over it? Ungdom i Hedmark om innvandring, rasisme, og 22. juli. Kommentarutstilling. Hedmark fylkesmuseum

2012 VIETMARK – Hedmarking, vietnameser, eller vietmarking? Hedmark fylkesmuseum / ANNO / Glomdalsmuseet; Elverum.

2008 Ìntegrering eller Mangfold? Innvandrerportrett fra Nordøsterdalen. Nordøsterdalsmuseet, Tynset.

Annet

2020. FNs bærekraftsmål og ansvarlighet i norske museer. Kronikk. Museumsnytt, nr 1, s. 44-45
https://museumsnytt.no/download/museumsnytt-1-2020/

2016. Hvor er historien om Hamars mjøskultur? Kronikk. Hamar arbeiderblad 23.11.2016, S. 19

2015. Kultursjefens stemme. Leserinnlegg. Hamar arbeiderblad 12.12.2015, s. 21

2014. Tilgangen på rent vann er det viktigste. Kronikk. Hamar Arbeiderblad. 22.12.2014, s. 28

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2