Faglig profil

Sigurd Nielsen

  • Sigurd Nielsen, Konservator, Kulturelt mangfold, Glomdalsmuseet. (Foto/Photo)

Stilling: Førstekonservator, Kulturelt mangfold, Glomdalsmuseet
Tittel: Ph.D i samfunnsgeografi, Geografisk institutt, NTNU. Oppgavetittel: Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake.
Epost: sigurd.nielsen@annomuseum.no
Tlf: 906 22 108

Vesentlige publikasjoner

Nielsen, S. S. (2019). Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake. Ph.D thesis. Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology: Trondheim
http://hdl.handle.net/11250/2588438

Siste publikasjoner

Nielsen, S.S. & Aitken, S.C. (2019). Affect and emotion with ‘A World at Stake’. GeoHumanities. 1-21.
https://doi.org/10.1080/2373566X.2019.1575760

Nielsen, S.S. 2016. Stimulating curiosity for global poverty and inequality - An explorative study of students’ experiences with the exhibition A World at Stake. Nordisk Museologi 2, 41–59.
http://dx.doi.org/10.5617/nm.4410

Nielsen, S., & Klein, J. (2015). A World at Stake – Global citizenship, justice, and the role of museums. In U. Schrader, V. Fricke, D. Doyle, & V. W. Thoresen (Eds.), Responsible living - Concepts, education and future perspectives (pp. 217-232). London: Springer.

Persson, P. E., Ødegaard M, Nielsen S. S (2009). Evaluering av vitensenterprogrammet. Ekspertgruppens rapport. https://docplayer.me/687355-Evaluering-av-vitensenterprogrammet-ekspertgruppens-rapport-per-edvin-persson-marianne-odegaard-sigurd-solhaug-nielsen.html

Særlige interesseområder

Deltagelse og inkludering i museer. Vitensenterpedagogikk og didaktiske virkemidler for sosial urettferdighet. Postkolonial museologi. Globale perspektiv i lokale museer (globalt og kosmopolitisk medborgerskap). Jeg er spesielt interessert i museenes respons på sosial ulikhet, og implementering av dette i museets kjerneoppgaver, herunder (samlings)forvaltning, forskning, formidling, og fornying.

Prosjekter under arbeid

Nielsen, Sigurd Solhaug, Setten, Gunhild & Klein, Jørgen. (Under review). Producing global awareness? A visual analysis of young students’ negotiations of images in a museum exhibition. Children’s Geographies.

Forskningsprosjekt med støtte fra Norsk Kulturråd: NOK 900.000,-.
Tittel: Folkemuseene i mangfoldige samfunn.
Periode: 2019 - 2021
Samarbeidspartnere; Anno museum, Randsfjordmuseet, Valdresmusea, Høgskolen i Innlandet, NTNU, Uppsala Universitet.

Utstillinger
2012 Get over it? Ungdom i Hedmark om innvandring, rasisme, og 22. juli. Kommentarutstilling. Hedmark fylkesmuseum
2012 VIETMARK – Hedmarking, vietnameser, eller vietmarking? Hedmark fylkesmuseum / ANNO / Glomdalsmuseet; Elverum.
2008 Ìntegrering eller Mangfold? Innvandrerportrett fra Nordøsterdalen. Nordøsterdalsmuseet, Tynset.

Konferanseinnlegg
2013 – If you want to sing out, sing out. Digitale fortellinger som metode og verktøy. Nyankomne innvandrere og digitale fortellinger. Fagdag ved Norsk Kulturråd, Inkludering og Dialog.
2011 Om oss eller med oss? – Glomdalsmuseet som formidler av kulturelt mangfold. Kurs i museumsformidling, Høgskolen i Oslo.
2010 – Rapport om evaluering av vitensenterprogrammet. Innlegg ved fagseminar – Museumsforbundet, seksjon for museumsledelse
2009 Evaluering av vitensenterprogrammet. Konferansebidrag ved Nordisk Science Center Forbund – Jærmuseet

Annet

2009 Digitale virkemidler i museer. Medarrangør med Jon Birger Østbye og Kirsten Røvig Håberg – ABMu konferanse ved Høgskolen i Oslo

2008 Museer og rånekultur – seminarinnlegg ved kulturkonferanse i Elverum

2008 Innvandrerportett fra Nord-Østerdalen – om flerkulturelt arbeid i museer. Seminarinnlegg ved Interkulturelt Museum (Oslo Museum)

2007 Museumsformidling i skoleverket. Seminarinlegg ved Høgskolen i Bergen

Se også publikasjoner i Cristin databasen: http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=42724&action=sok