Hopp til hovedinnhold

Faglig profil

Sigurd Solhaug Nielsen

  • Portrettfoto av Sigurd Nielsen

Stilling: Forskningskoordinator, Anno museum
Førstekonservator NMF, Glomdalsmuseet
Tittel: PhD i geografi, Geografisk institutt, NTNU.
Avhandlingstittel: Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition ‘A World at Stake’.
Epost: sigurd.nielsen@annomuseum.no
Tlf: 906 22 108

Vesentlige publikasjoner

Nielsen, S. S. (2019). Developing global awareness among young students: A study of students’ experiences with the museum exhibition A World at Stake. Ph.D thesis. Department of Geography, Norwegian University of Science and Technology: Trondheim
http://hdl.handle.net/11250/2588438

Siste publikasjoner

Nielsen, S.S., Setten, G. & Klein, J. (2020). Producing global awareness? An analysis of Norwegian pupils’ negotiations of images in a museum exhibition. Norsk Geografisk Tidsskrift–Norwegian Journal of Geography 74 (2), 1–13
https://doi.org/10.1080/00291951.2020.1765860

Nielsen, S.S. & Aitken S.C. 2019. Affect and emotion with A
World at Stake. GeoHumanities 5 (1), 103–123.
https://doi.org/10.1080/2373566X.2019.1575760

Nielsen, S.S. (2016). Stimulating curiosity for global poverty and inequality - An explorative study of students’ experiences with the exhibition A World at Stake. Nordisk Museologi 2, 41–59.
http://dx.doi.org/10.5617/nm.4410

Nielsen, S., & Klein, J. (2015). A World at Stake – Global citizenship, justice, and the role of museums. In U. Schrader, V. Fricke, D. Doyle, & V. W. Thoresen (Eds.), Responsible living - Concepts, education and future perspectives (pp. 217-232). London: Springer.

Persson, P. E., Ødegaard M, Nielsen S. S (2009). Evaluering av vitensenterprogrammet. Ekspertgruppens rapport. https://docplayer.me/687355-Evaluering-av-vitensenterprogrammet-ekspertgruppens-rapport-per-edvin-persson-marianne-odegaard-sigurd-solhaug-nielsen.html

Særlige interesseområder

Medborgerskap og deltagelse. Museer og global ansvarlighet. Forskning på publikums perspektiv i museum. Visuell metodologi

Prosjekter under arbeid

Forskningsprosjekt med støtte fra Norsk Kulturråd: NOK 900.000,-.
Tittel: Folkemuseene i mangfoldige samfunn
Periode: 2019 - 2022
Samarbeidspartnere: Anno museum, Randsfjordmuseet, Valdresmusea, Høgskolen i Innlandet, NTNU.
Nettside: https://glomdalsmuseet.no/folkemuseene-i-mangfoldige-samfunn

Konferanseinnlegg

2020. Emosjonelle møter med gamle dager –familiers forhandlingav sted og tilhørighet i folkemuseene. Konferanseinnlegg. Museenes forskekonferanse, 23.10.2020, Glomdalsmuseet, Elverum.

2016. Radical Curation : (E)motion and affect in «A World at Stake». Presentasjon. Det relevante museum, 17-21.10.2016, Trondheim.

2015. Curating "A World at Stake" – Contriving responsible citizenship. Presentation of paper co-authored with Professor Stuart C. Aitken. Participate!, 02.10.2015. University of Southern Denmark, Odense

2015. Curating "A World at Stake" – Contriving responsible citizenship. Konferanseinnlegg Det aktive museum, Norsk Teknisk museum.

2013 – If you want to sing out, sing out. Digitale fortellinger som metode og verktøy. Nyankomne innvandrere og digitale fortellinger. Fagdag ved Norsk Kulturråd, Inkludering og Dialog.

2011 Om oss eller med oss? – Glomdalsmuseet som formidler av kulturelt mangfold. Kurs i museumsformidling, Høgskolen i Oslo.

2010 – Rapport om evaluering av vitensenterprogrammet. Innlegg ved fagseminar – Museumsforbundet, seksjon for museumsledelse

2009 Evaluering av vitensenterprogrammet. Konferansebidrag ved Nordisk Science Center Forbund – Jærmuseet

2009 Digitale virkemidler i museer. Medarrangør med Jon Birger Østbye og Kirsten Røvig Håberg – ABMu konferanse ved Høgskolen i Oslo

2008 Museer og rånekultur – seminarinnlegg ved kulturkonferanse i Elverum

2008 Innvandrerportett fra Nord-Østerdalen – om flerkulturelt arbeid i museer. Seminarinnlegg ved Interkulturelt Museum (Oslo Museum)

2007 Museumsformidling i skoleverket. Seminarinlegg ved Høgskolen i Bergen

Utstillinger

2012 Get over it? Ungdom i Hedmark om innvandring, rasisme, og 22. juli. Kommentarutstilling. Hedmark fylkesmuseum

2012 VIETMARK – Hedmarking, vietnameser, eller vietmarking? Hedmark fylkesmuseum / ANNO / Glomdalsmuseet; Elverum.

2008 Ìntegrering eller Mangfold? Innvandrerportrett fra Nordøsterdalen. Nordøsterdalsmuseet, Tynset.

Annet

2020. FNs bærekraftsmål og ansvarlighet i norske museer. Kronikk. Museumsnytt, nr 1, s. 44-45
https://museumsnytt.no/download/museumsnytt-1-2020/

2016. Hvor er historien om Hamars mjøskultur? Kronikk. Hamar arbeiderblad 23.11.2016, S. 19

2015. Kultursjefens stemme. Leserinnlegg. Hamar arbeiderblad 12.12.2015, s. 21

2014. Tilgangen på rent vann er det viktigste. Kronikk. Hamar Arbeiderblad. 22.12.2014, s. 28


Se også publikasjoner i Cristin databasen:
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=42724&action=sok