Hopp til hovedinnhold

Bli med på en digital historisk vandring

KulturPunkt lar deg oppdage og fordype deg i steder i det kulturelle landskapet rundt deg.

Nå trenger du ikke lenger en app! Klikker du på banneret under og legger nettstedet til på hjem-skjermen din, vil du likevel få opplevelsen av å bruke en app. Med utgangspunkt i stedet du befinner deg, vil du oppdage kulturpunkter fra mange museer, både norske og svenske. Fra Anno finner du flere presentasjoner - fra løyper a la de tradisjonelle audioguder, til digitale reiser du like godt kan ta fra din egen stue. 


Utforsk KulturPunkt her:

10. april: Kampen på Midtskogen

Midtskogen – fallskjermjegernes raid for å fange kongen og regjeringen.

Avdelingen som skulle ta kontroll med kongen var satt ut av spill etter at krysseren Blücher ble senket om morgenen 9. april. En fallskjermjegeravdeling som hadde landet på Fornebu flyplass samme morgen fikk i stedet oppdraget med å ta kongen og regjeringen til fange. En tropp med fallskjermjegere dro først til Slottet, som de fant evakuert. Der ble de opplyst at kongen og regjeringen hadde reist til Hamar. Tyskerne satte sammen en avdeling bestående av et kompani fallskjermjegere og en halv mitraljøsetropp fra Wehrmacht som forlot Oslo med kurs for Hamar klokken 1600.

 • Tyske fallskjermjegere på vei til Hamar 9. april.
  Tyske fallskjermjegere på vei til Hamar 9. april. Fallskjermjegerne på bildet havnet samme natt i kamp med norsk styrker på Midtskogen. Forsvarsmuseet

Forberedelser i Elverum

Da det kom meldinger om at tyske fallskjermjegere var på vei for å fange kongen og regjeringen ga sjefen for IR5, oberst Hiort ordre om at sperrestillinger skulle etableres vestover mot Hamar. Ved Midtskogen, 4 km vest for Elverum sentrum ble fremre sperrestilling lagt. En tropp rekrutter fra 1. Gardekompani, befal og håndrekningsmannskaper fra Terningmoen fikk oppdraget. I tillegg ble frivillige skytterlagsmedlemmer rekruttert. De øvrige stillingene ved innfartsveien mot Elverum ble bemannet av de andre troppene fra 1. Gardekompani. Major Helseth ved Skyte- og vinterskolen ble utnevnt som sjef for hele oppdraget. Kaptein Gaalaas ble sjef på Midtskogen med kapteinene Møystad og Barlinn som troppssjefer.

Tyskernes fremmarsj

Underveis mot Midtskogen hadde tyskerne kun blitt sinket av sabotasje fra de norske bussjåførene som var beordret til å kjøre. En mindre sperrestilling på Stangebrua utenfor Hamar forsinket fremrykningen en halv time. Tyskerne hadde ellers kjørt uhindret til Hamar uten militær motstand. På Hamar fikk de vite at kongen og regjeringen hadde reist til Elverum. De fortsatte forfølgelsen østover.

 • Soldater fra 1. Gardekompani i stilling ved Elverum jernbanestasjon med Colt-mitraljøse på luftvernstativ.
  Soldater fra 1. Gardekompani i stilling ved Elverum jernbanestasjon med Colt-mitraljøse på luftvernstativ. I frykt for at tyske fallskjermjegere kunne komme luftveien, ble det etablert luftvernstillinger 9. april 1940, blant annet på Elverum stasjon. Foto: Jan O. Johnsen fotosamling, fotograf Erling Auestad. Erling Auestad

Da tyskerne ankom sperringen ved Lysgård klokken 02.00 om natten, åpnet fremre høyre tropp under kaptein Møystad ild. Et hurtig tysk motangrep med bruk av automatvåpen og sporlysammunisjon medførte at troppen trakk seg ut etter en kort ildgivning. Den norske troppen under kaptein Barlind som lå sør for Terningåa og jernbanen hadde bedre forsvarsstillinger og tyskerne måtte bruke både tid og mye ammunisjon for å få troppen til å trekke ut. Etter at de to troppene på fløyene hadde trukket ut, iverksatte tyskerne et frontalangrep langs hovedveien og nord for veien mot Midtskogen gård. Under angrepet ble luftattacé, Hauptmann Spiller som hadde vært kartleser og kjentmann for aksjonen dødelig såret ved sperringen på Terningåbrua av norsk mitraljøseild. Etter en intens ildgivning trakk de norske styrkene seg ut fra Midtskogen gård klokken 03.00. Tyskerne inntok deretter gården. Klokken 03.45 returnerte tyskerne til Oslo. Årsaken til den tyske tilbaketrekningen var at de manglet oppfølgingsstyrker, hadde lite ammunisjon og var usikre på den militære motstanden videre mot Elverum. Hauptmann Spiller døde utpå formiddagen på Hamar sykehus.

 • Tyskere i kamp på Midtskogen
  Tyskere i kamp på Midtskogen Hauptmann Eberhart Spiller blir skutt ved Terningåbrua av en norsk mitraljøse. Tegnet av Andreas Hauge. Andreas Hauge
 • Nesten uten ammunisjon, men med aggressiv og profesjonell opptreden tok tyskerne flere norske avdelinger til fange på vei til Oslo.
  Nesten uten ammunisjon, men med aggressiv og profesjonell opptreden tok tyskerne flere norske avdelinger til fange på vei til Oslo. Her er det Eskadron Quist som ble tatt til fange. Foto Forsvarsmuseet. Forsvarsmuseet

En liten trefning av strategisk betydning

Selv om motstanden på Midtskogen var improvisert og besto av styrker med liten eller ingen trening viste den at det nyttet å kjempe selv om motstanderen virket overlegen. Hendelsen på Midtskogen var i militær forstand kun en liten trefning. Strategisk var dette imidlertid en svært viktig hendelse. Den var en forutsetning for at kongen og regjeringen unnslapp og motstanden kunne fortsette.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2