Hopp til hovedinnhold

Strategisk virksomhet

De strategiske foraene som jobber på tvers av avdelingene, ble restrukturert til rådgivende organ og tenketanker. Forum for drift og vedlikehold ble lagt ned, og oppgavene forumet utførte vil i stedet utføres av arbeidsgrupper etter behov. Et nytt forum ble opprettet for forretning. I tillegg startet arbeidet med å danne faglige nav for tematikk og fagområder som går på tvers av avdelinger.

Anno museum i media


Anno museum benyttet i 2015 medieovervåkningstjenesten Opoint. Statistikken derfra viser over 2000 omtaler av Anno museum eller undermuseer i 2015. 73 prosent av omtalen er i papirbasert, resten web. Dette skyldes i stor grad mye omtale i hva-skjer-spalter i avisene. Østlendingen, Hamar Arbeiderblad (HA) og Glåmdalen er de tre trykte avisene som har flest omtaler, med henholdsvis 429, 276 og 262. HA har flest på web (116).

Lokale kilder publiserte hele 84 prosent av omtalen. Anno museum ble nevnt i 87 riksoppslag og 105 i «Annet»-kategorien (offentlige nettsider, ukeblader, fagpresse og lignende). Klassekampen hadde flest riksoppslag (12).

Sosiale medier


Anno museum, inkludert Aukrustsenteret, drifter rundt 20 facebooksider knyttet til våre museer og/eller tematikk. Den mest populære er Norsk Skogmuseum, som hadde 6315 fans («likere») ved årets utgang, en vekst på 1860 fra 2014. Personsiden for Kjell Aukrust er nr 2, med 5750, foran Aukrustsenteret med 2500 og Hamar Middelalderfestival med 2000. Domkirkeodden og Glomdalsmuseet hadde ca 1500 fans hver. Det er verdt å merke seg at Odalstunet, som er et relativt lite museum, hadde over 1000 fans. 

Totalt ble det gjort over 7,5 mill interaksjoner (lik, del eller kommenter) på de 20 facebooksidene. Antall engasjerte er 2,6 mill unike brukere (én bruker telles én gang pr dag, pr side). Totalt ble 38 mill eksponert for innhold fra de 20 sidene i løpet av året. På alle tre statistikkene, utgjør tallene for Norsk Skogmuseum nærmere 1/3.

Vi hadde tre twitter-kontoer i 2015: @annomuseum, @kvinnemuseet og @skogmuseum, med ca 1300 følgere til sammen. Flere museer publiserer bilder via Instagram, og enkelte museer har egen youtube-kanal.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1