Strategisk virksomhet 2016

Den strategiske virksomheten på tvers av avdelinger, er i stor grad styrt gjennom forskjellige forum, knyttet til F'ene i strategiplanen.