<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Faglig profil

Jorunn Elise Gunnestad

  •  (Foto/Photo)

Stilling: Konservator NMF, Glomdalsmuseet
Tittel: Cand philol, hovedfag etnologi
Epost: jorunn.gunnestad@annomuseum.no
Tlf: 62 41 90 91

Særlige interesseområder

Byggeskikk, bygningshistorie, bygningsvern og tradisjonshåndverk knyttet til bygninger. Samlingsforvaltning, med vekt på forvaltning av gjenstandssamlinger. Kulturelt mangfold og den flerkulturelle påvirkningen i norsk kulturhistorie.