Hopp til hovedinnhold

9. til 11. april 1940 var skjebnesvangre dager for Norge. Konge, storting og regjering flyktet fra tyske invasjonsstyrker.


Hamar, Elverum og Trysil ble åsteder for avgjørende hendelser. I en kaotisk situasjon stod Kongen rakrygget og avviste tyskernes krav. «Kongens nei» står som en bauta i norsk historie.

Anno forteller i denne nettutstillingen den dramatiske historien med utgangspunkt i hendelsene og stedene som også skildres i spillefilmen Kongens Nei (Paradox film 1 AS, 2016), med fokus på Hamar, Elverum og Trysil. Bildematerialet i utstillingen er både historiske fotografier (svart-hvitt) og spillefilmbilder (fargebilder).

Angrepet

Avslaget

Hevnen

Nettutstillingen er laget med utgangspunkt i utstillingen Kongens Nei på Anno Glomdalsmuseet i Elverum. Fargefotomaterialet er fra spillefilmen Kongens Nei produsert av Paradox Film 1 AS (2016). 
Historiske bilder er fra Annos egne fotoarkiver og fra De kongelige samlinger. Videomaterialet er i hovedsak produsert i samarbeid med Østlendingen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2