Hopp til hovedinnhold
En ung kong Håkon foran det norske flagget.

9. til 11. april 1940 var skjebnesvangre dager for Norge. Konge, storting og regjering flyktet fra tyske invasjonsstyrker.


Hamar, Elverum og Trysil ble åsteder for avgjørende hendelser. I en kaotisk situasjon stod Kongen rakrygget og avviste tyskernes krav. «Kongens nei» står som en bauta i norsk historie.

Anno forteller i denne nettutstillingen den dramatiske historien med utgangspunkt i hendelsene og stedene som også skildres i spillefilmen Kongens Nei (Paradox film 1 AS, 2016), med fokus på Hamar, Elverum og Trysil. Bildematerialet i utstillingen er både historiske fotografier (svart-hvitt) og spillefilmbilder (fargebilder).

Angrepet

Avslaget

Hevnen

Nettutstillingen er laget med utgangspunkt i utstillingen Kongens Nei på Anno Glomdalsmuseet i Elverum. Fargefotomaterialet er fra spillefilmen Kongens Nei produsert av Paradox Film 1 AS (2016). 
Historiske bilder er fra Annos egne fotoarkiver og fra De kongelige samlinger. Videomaterialet er i hovedsak produsert i samarbeid med Østlendingen.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1