<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

9. til 11. april 1940 var skjebnesvangre dager for Norge. Konge, storting og regjering flyktet fra tyske invasjonsstyrker.


Hamar, Elverum og Trysil ble åsteder for avgjørende hendelser. I en kaotisk situasjon stod Kongen rakrygget og avviste tyskernes krav. «Kongens nei» står som en bauta i norsk historie.

Anno forteller i denne nettutstillingen den dramatiske historien med utgangspunkt i hendelsene og stedene som også skildres i spillefilmen Kongens Nei (Paradox film 1 AS, 2016), med fokus på Hamar, Elverum og Trysil. Bildematerialet i utstillingen er både historiske fotografier (svart-hvitt) og spillefilmbilder (fargebilder).

 (Foto/Photo)

9. april

 (Foto/Photo)

10. april

Elverum går opp i flammer. Elverum terrorbombes den 11. april 1940. FOTO: ERLING SYRINGEN/ GLOMDALSMUSEETS FOTOARKIV (Foto/Photo)

11. april

Kong Haakon utenfor sjømannskirka i London 23. juni 1940. FOTO: UKJENT FOTOGRAF/DE KONGELIGE SAMLINGER (Foto/Photo)

Dagene etter

Nettutstillingen er laget med utgangspunkt i utstillingen Kongens Nei på Anno Glomdalsmuseet i Elverum. Fargefotomaterialet er fra spillefilmen Kongens Nei produsert av Paradox Film 1 AS (2016). 
Historiske bilder er fra Annos egne fotoarkiver og fra De kongelige samlinger. Videomaterialet er i hovedsak produsert i samarbeid med Østlendingen.