Hopp til hovedinnhold

Kongens fluktrute

Kongens videre flukt

Etter det dramatiske flyangrepet på konge og regjering i Nybergsund 11. april, må følget holde en svært lav profil. Alle som huser Kongen og regjeringens følge, er klar over at de kan utsettes for det samme som skjedde i Elverum og Nybergsund. 

Presisjonen i bombeangrepene viser at angivere og spioner er aktive, og alle oppholdssteder må holdes hemmelig.


 • Kong Haakon og kronprins Olav utenfor en hytte.
  1/1
  Kongen og Kronprinsen utenfor hytta Trangen i Balsfjord. Mellom 2. mai og 7. juni 1940 oppholder Kongen seg her. Foto: Nikolai Ramm Østgaard/De kongelige samlinger.
 • Kong Haakon og kronprins Olav utenfor Tromsø bispegård.
  1/1
  Konge og Kronprins utenfor Tromsø bispegård 7. juni 1940. Her blir det siste statsråd avholdt på norsk jord. Foto: Ukjent/De kongelige samlinger.
 • Kong Haakon og kronprins Olav om bord i den britiske krysseren Devonshire.
  1/1
  Den 7. juni 1940 går kong Haakon og kronprins Olav om bord i den britiske krysseren Devonshire med kurs for England. Foto: Nikolai Ramm Østgaard/ De kongelige samlinger.

Kongens siste nei - fra London

Etter at konge og regjering forlater Norge i juni 1940 og befinner seg i London, foregår det et forrædersk politisk spill i Norge. Tyskland seirer på alle fronter og «gode» nordmenn kryper til korset og ber om fred og samarbeid med Hitler. Under ledelse av Hitlers øverste leder i Norge, rikskommisær Terboven, vil man etablere et Riksråd bestående av politikere og andre samfunnstopper. Riksrådet skal velges av Stortinget og være et samarbeidsorgan for okkupantene. Ordningen forutsetter at Kongen abdiserer.

8. juli 1940 taler kong Haakon til det norske folk fra sitt eksil i London, og redegjør for hva han ser som sin plikt som Norges konge. Nok en gang sier Kongen «nei». Anmodningen om å abdisere kommer fra de medlemmer av Stortingets presidentskap som er igjen i Norge. Kongen avslår med den begrunnelse at anmodningen er et resultat av tysk maktbruk. • Grafikk hvor det står Kongens nei og tallet 5.

Det femte Nei, London, 8. juli kl. 2100

Kongen svarer på kravet om å abdisere på radio kvelden 8.juli. Han avslår kravet med den begrunnelse at det er fremkommet ved press fra okkupasjonsmakten og det er i strid med Grunnloven og norsk konstitusjon.

Kongen avslutter radiotalen med å si:

… jeg mener å følge dette bud og å vareta det norske folks interesser best ved å holde fast ved den stilling og den oppgave som et fritt folk ga meg i 1905.


 • Kong Haakon utenfor sjømannskirka i London 23. juni 1940.
  1/1
  Kong Haakon utenfor sjømannskirka i London 23. juni 1940. Foto: Ukjent/De kongelige samlinger.

​Utdrag av kong Haakons tale fra juli 1940, der han avviser det tyske kravet om at han skal abdisere. Han avslutter talen med disse ord:

«Det er meg ikke mulig å innse at jeg ville handle i fedrelandets interesse ved å bøye meg for den henstilling som Presidentskapet har rettet til meg, hvorved jeg ville godta en ordning som strider mot Norges Grunnlov, og som med makt søkes påtvunget det norske folk. Jeg ville derigjennem fravike det prinsipp som gjennem hele min regjeringstid har vært ledetråden for mine handlinger, nemlig strengt å holde meg innenfor rammen av forfatningen.Det norske folks frihet og selvstendighet er for meg Grunnlovens første bud, og jeg mener å følge dette bud og å vareta det norske folks interesser best ved å holde fast ved den stilling og den oppgave som et fritt folk ga meg i 1905.»

08.07.1940


Kronprinsesse Märtha er i eksil i Sverige, og blir utsatt for et voldsomt press for å vende tilbake til Norge med prins Harald. Planen er at kong Haakon skal avsettes og prins Harald settes inn som «regent» med sin mor som formynder. De som står bak denne ideen er tyskvennlige nordmenn og kronprinsessens egen onkel, kong Gustaf V av Sverige.

Presset på Märtha, samt frykten for at prins Harald kan bli kidnappet, gjør at kong Haakon vil flytte Märtha og barna til et sikkert sted. Om morgenen 15. august er de om bord i et skip som legger ut fra Petsamo med kurs for New York.

NYBERGSUND9.–10. april og 10.–11. aprilTrysil turistheim ogHeggemoen gård. ELVERUM9. april. HAMAR9. april. RENA11.–12. april. YTRE RENDALEN13. april. TYNSET HJERKINTog til Otta. LESJA21. april.Overnatter påLesja jernverk. STUGUFLÅTEN22. april.Overnatter på Stuguflåten pensjonat. FOLLDAL ALVDAL MOLDE23.–29. april.Overnatter på Glomstua.Reiser til Tromsø med skipetHMS Glasgow 29. april. OSLO 9. april kl. 07.23Kongen og hans familie forlater Oslo med tog fra Østbanestasjonen. BALSFJORD2. mai7. juni.Oppholder seg på hytta Trangen. TROMSØ1. mai.Ankommer med skipet HMS Glasgow. TIL ENGLAND 7. JUNIEtter det tyske angrepet på Nederland, Belgia og Frankrike,trekker de allierte styrkene seg ut og man må kapitulere ogsåi Nord-Norge. Kongen, Kronprinsen og regjeringen drar til Englandmed krysseren Devonshire og blir der til krigens slutt. VÅGÅ/OTTA13.–21. april.Overnatter på Heggelund pensjonat på Otta og Sandbu i Vågå. YTRE RENDALEN13. april.Overnatter på Åsheim hotell. KOPPANG NYBERGSUND TYNSET13. april. LILLEBO DREVSJØ ALVDAL13. april. FOLLDAL13. april. SVERIGE 11.–12. aprilPå reise hele nattenuten overnatting. Innreisetil Sverige ble kanselert dasvenske myndigheter ville arrestere kongen. 10.–11. aprilOvernatter påHeggemoen gård. 9.–10. aprilTyskernes krav avslåsav Kongen i statsråd.Overnatter på Trysilturistheim. JORDET 11. april kl. 17.15Elverum ogNybergsund bombesav tilsammen 30 fly. 11. april kl. 11.15Elverum bombes av tre fly. 10. april kl. 14.45Møter Bräuer på Elverum folkehøgskole.Avslår tyskernes krav. ELVERUM9. april. HAMAR9. april. Kongen avslår regjeringens avskjedssøknad. OSLO Mjøsa RENA11. april.Ankommer Rena, men gjør vendereis av frykt for at tyskerne er i området. Passerer Rena igjen 12. april.

Kronprinsesse Märtha og barna forlater Stockholm 12. august med kurs for Petsamo i Finland

Turen går først med tog, deretter med biler. 15. august går følget om bord i det amerikanske skipet American Legion hvor kronprinsessen reiser under navnet «Mrs. Jones». De ankommer New York 28. august og blir boende på president Roosevelts landsted Pooks Hill utenfor Washington DC til krigens slutt.

 • Portrett av kronprinsesse Martha og barna hennes.
  1/1
  Foto: De kongelige samlinger.
 • Kronprinsesse Märtha og barna på president Roosevelt landsted Pook’s Hill utenfor Washington DC.
  1/1
  Kronprinsesse Märtha og barna på president Roosevelt landsted Pook’s Hill utenfor Washington DC. Foto: De kongelige samlinger.


Nettutstillingen er laget med utgangspunkt i utstillingen Kongens Nei på Anno Glomdalsmuseet i Elverum. Fargefotomaterialet er fra spillefilmen Kongens Nei produsert av Paradox Film 1 AS (2016). Historiske bilder er fra Annos egne fotoarkiver og fra De kongelige samlinger. Videomaterialet er i hovedsak produsert i samarbeid med Østlendingen.

Se også Annos Kulturpunktpresentasjon Krigsutbruddet i Hedmark dag for dag.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2