Hopp til hovedinnhold

Hevnen

11. april: Bomberegn over Nybergsund og Elverum.

Adolf Hitler er rasende over tapet av Blücher, fallskjermjegernes mislykkede raid mot Midtskogen, og ikke minst Kong Haakons nei til samarbeid med tyskerne. Etter et mindre angrep på formiddagen, settes  henholdsvis 19 og 11 bombefly inn i et koordinert angrep mot Elverum og Nybergsund kl. 1715.

35 personer blir drept. Mange blir skadet.

Terrorbombingen av Elverum bærer preg av å være en hevnaksjon. Kongen får rett.

«… at ansvar på de ulykker som kommer over land og folk, hvis kravet avvises, legges på meg. Og det er et tungt ansvar, så tungt at jeg gruer for å bære det.»

 • Flyalarmen går i Nybergsund, og skrekkslagne mennesker flykter ut i et skogholt. Foto: Agnete Brun/Paradox.
  1/1
  Flyalarmen går i Nybergsund, og skrekkslagne mennesker flykter ut i et skogholt. Foto: Agnete Brun/Paradox.

Bombingen av Nybergsund

Etter «Kongens nei» forlater Tyskland den diplomatiske linjen. Luftvåpenet (Luftwaffe) får i oppgave å tilintetgjøre konge og regjering i Nybergsund. Elverum skal også bombes.

 • Kong Haakon og Kronprins Olav marsjerer bestemt.
  Kongen og Kronprinsen på flukt, fotografert av en hotelldirektør som kom med bud fra Kronprinsessen i Sverige. Foto: Johan Klüver/De Kongelige samlinger.

Helt tilfeldig er statsråd Hjelmtveit på telefonen til Tørberget telefonsentral da de første bombeflyene passerer over. Helene Sveen på sentralen varsler om flyene, og Hjelmtveit slår alarm i Nybergsund. Alle blir evakuert ut i et skogholt. Kongen, som de andre, kryper sammen i snøen. Mirakuløst nok blir ingen alvorlig skadet eller drept.

Luftwaffes kveldsrapport sier at seks store og seks små hus i et veikryss gikk opp i flammer, og at stedet var uten livstegn. Fallskjermkompaniet som skulle ta gjenlevende til fange, får ordre om å snu. Den feilaktige rapporten redder Kongen og regjeringen.

 • Bildet viser bygninger i Leiret i brann.
  1/1

Bombingen av Elverum

Krigens brutalitet slår brått ned i et lite samfunn da tyske bomber regner over Elverum 11. april. For et lite sted som Elverum er ødeleggelsene katastrofale. Mange mennesker blir drept og viktig infrastruktur legges i ruiner.

 • Et militært fly slipper ut bomber. Man ser flere bomber falle.

Forvarsel

Allerede 10. april blir befolkningen i Elverum oppfordret til å komme seg ut av sentrum, av frykt for tyske angrep. Tyske rekognoseringsfly var sett flere steder. Litt over kl. 11 om formiddagen 11. april kommer tre Heinkel 111 bombefly inn over byen, og slipper tilsammen 18 bomber. En soldat blir drept på Terningmoen, men det er ikke store materielle skader. Angrepet får fart på evakueringen og mange flykter til bygdene rundt Elverum.

Parallelt med angrepet på Nybergsund, gjennomfører tyskerne et nytt bombeangrep mot Elverum kl. 17.15. Begge aksjonene bærer preg av terror mot sivile mål og hevn for Blücher, Midtskogen og Kongens nei.


 • 1/1
 • Plakaten blir hengt opp på en bjørk i Elverum sentrum for å varsle befolkningen. Den er tydelig merket av bombingen i 1940. Plakat utlånt av Marit Hjorth Høivik.
  Plakaten blir hengt opp på en bjørk i Elverum sentrum for å varsle befolkningen. Den er tydelig merket av bombingen i 1940. Plakat utlånt av Marit Hjorth Høivik.

Angrep

19 bombefly fra Kampfgeschwader 4 kommer i flere runder over byen, og angrepet varer en times tid. Hvert fly kan ha inntil to tonn innvendig bombelast, og utvendig ett tonn, fordelt på én bombe på hver ving. De dropper bomber på 500, 250 og 50 kg, og de skyter med mitraljøser.

Sivile mål rammes hardt. Samtidig er angrepet rettet mot militære mål som Terningmoen leir, Generalgården og luftvernstillinger i og nord for sentrum.

Mange av bombene er brannbomber. Trehusbebyggelse som unngår direktetreff, blir rammet av brann som sprer seg. Kommunale bygg, forretningsbygg og boliger blir jevnet
med jorden.

35 mennesker dør.

Tidsvitne - Marie H. Eggen

 • 1/1
 • En rekke damer står sammen etter en gymnastikkoppvisning i 1940.
  1/4
 • En kvinne gjør seg klar til sykkeltur.
  2/4
 • En mann står foran ruiner etter bombingen i Elverum.
  3/4
 • Familien Horst, to kvinner og en mann, sitter på trappen utenfor en villa.
  4/4
 • En utgivelse av avisa Østlendingen utgitt før bombingen.
  1/1
  Avisen Østlendingen som blir utgitt få timer før bombene faller. Reprofotografering/Anno museum.

19 tyske Heinkel 111 bombefly angriper Elverum kl. 17.15. Disse bildene er tatt fra et av flyene, da det andre angrepet startet.

 • Heinkel bombefly angriper Elverum.
  1/4
  Heinkel bombefly angriper Elverum. Fotograf ukjent/Wing Leader LTD.
 • Heinkel bombefly angriper Elverum. Fotograf ukjent/Wing Leader LTD.
  2/4
  Fotograf ukjent/Wing Leader LTD.
 • Heinkel bombefly angriper Elverum.
  3/4
  Fotograf ukjent/Wing Leader LTD.
 • Skytter i bombefly sikter med mitraljøse mot bakken.
  4/4
  Skytter i bombefly sikter med mitraljøse mot bakken. Fotograf ukjent/Wing Leader LTD.
 • To menn ser på en gård som brenner.
  1/1
  Gården Hummeldalen øst i Elverum sentrum går opp i flammer. Fotograf ukjent/Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Flere bygninger brenner.
  1/4
  Levins manufaktur og flere bygninger i St. Olavs gate brenner, omtrent der Pedersenbygget ligger i dag. Fotograf ukjent/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Et murbygg klarer seg gjennom bombingen. Brennende hus i bakgrunnen.
  2/4
  Murbygget Solbraa i St. Olavs gate 5 klarer seg gjennom bombingen. Fotograf ukjent/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Fotograf ukjent/Glomdalsmuseets fotoarkiv. Fotograf ukjent/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
  3/4
  Skredder Grundts hus brenner. Fotograf ukjent/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Østlendingen og Hotel Central i Gaarderbakken blir jevnet med jorden etter bombingen. Fotograf ukjent/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
  4/4
  Østlendingen og Hotel Central i Gaarderbakken blir jevnet med jorden etter bombingen. Fotograf ukjent/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.

Dagbok fra slakterikjelleren

 • 1/1

Tilflukt

Heldigvis har de fleste av Leirets innbyggere evakuert. De som oppholder seg i sentrum er hovedsakelig militært personell og andre som er involvert i mobiliseringen. Da flyene kommer søker folk tilflukt. Steinbygningen på Glomdalsmuseet blir ansett som trygg, og deler av befolkningen i bydel Vestad blir beordret ned i kjelleren, deriblant et likfølge. De kjenner trykket da en bombe faller like ved.

Elverum slakteri er et av samlingspunktene i Leiret. I kjelleren sitter folk tett i tett. En bombe kiler seg ned langs grunnmuren og slår kjellerveggen inn. 13 av de totalt 35 personene som dør som følge av angrepet, blir drept her.

22 av de drepte er soldater, mange har nettopp meldt seg til tjeneste. Et offer er ei kvinne som tjenestegjør som lotte. 12 er sivile menn. De fleste dør momentant, noen dør av skader senere. Mens flyene i det første angrepet beskrives som blanke prikker høyt oppe på himmelen, kommer også fly i lav høyde under hovedangrepet. Minst to menn blir truffet av mitraljøseild fra flyene. Tre unge menn dør av granatsjokk – en tar antakelig sitt eget liv som følge av traumene. 14 kvinner blir enker, 24 barn blir farløse.

Mangel på likkister og tele i bakken er en utfordring med så mange døde på en gang. 22 av de drepte er utenbygds fra. De fleste begraves i Elverum. 13 blir senere flyttet til sine hjemtrakter.

 • Omkomne fraktes vekk fra slakterikjelleren.
  1/1
  Omkomne fraktes vekk fra slakterikjelleren. Fotograf ukjent/Glomdalsmuseets fotoarkiv.

Etter bombingen sykler Rolf Henrik Rasch inn til Leiret for å se etter faren Oscar. I kapellet finner han først farens strikketrøye – så sin far.

 • 1/1

Kaos og usikkerhet

Kaos preger byen etter bombingen. Det er usikkerhet rundt hvem som er drept. Mange leter etter sine kjære, og noen får den tunge oppgaven å identifisere sine slektninger. Mobilisering og evakuering pågår fortsatt. Når vil tyske soldater dukke opp?

Oppryddingsarbeidet starter så smått, men mange tør ikke overnatte av frykt for nye angrep og forlater sentrum på kvelden.

 • Ruiner etter bombingen i Elverum.
  1/1
  Bombene utslettet det meste av Elverum sentrum. Fotograf ukjent/Glomdalsmuseets fotoarkiv.

Bolig og næringsvirksomhet

Tilgangen på mat er fortsatt god, selv om mye gikk tapt i bombingen. For de som har bolig eller næringsvirksomhet i Leiret, er situasjonen svært vanskelig. 43 hus er helt eller delvis ødelagt. Butikkeiere som har lokaler hvor vinduer og vegger er ødelagt, opplever plyndring.

De næringsdrivende må komme raskest mulig i gang med virksomheten og provisoriske forretningslokaler blir oppført. Et av disse er Elverum Kjøtt & Delikatesse. Først på 50-tallet starter gjenoppbyggingen av Leiret for fullt.

 • En gate med trehus.
  1/2
  Borgengata med trehusbebyggelse før bombingen. Foto: Erling Syringen/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • En gate der det tidligere sto trehus. Nå ser man bare ruiner.
  2/2
  Borgengata etter bombingen. Fotograf ukjent/Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Hotell Central i all sin prakt før bombingen.
  1/8
  Hotell Central i all sin prakt før bombingen. Foto: Erling Syringen/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Hotell Central etter bombingen.
  2/8
  Hotell Central etter bombingen. Fotograf ukjent/Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Selskapslokale i jugendstil.
  3/8
  Før bombingen er Elvarheim et staselig jugendbygg med selskapslokaler. Foto: Erling Syringen/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Ruiner etter selskapslokale i jugendstil.
  4/8
  Elvarheim etter bombingen. Foto: Erling Syringen/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Sparebanken før bombingen.
  5/8
  Sparebanken før bombingen. Fotograf Wilse/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Sparebanken etter bombingen. Ytterveggene i stein blir stående.
  6/8
  Sparebanken etter bombingen. Ytterveggene i stein blir stående. Fotograf ukjent/Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Storgata, som da het Nyvegen, før bombingen.
  7/8
  Storgata, som da het Nyvegen, før bombingen. Foto: Erling Syringen/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.
 • Storgata etter bombingen.
  8/8
  Storgata etter bombingen. Fotograf ukjent/ Glomdalsmuseets fotoarkiv.


Nettutstillingen er laget med utgangspunkt i utstillingen Kongens Nei på Anno Glomdalsmuseet i Elverum. Fargefotomaterialet er fra spillefilmen Kongens Nei produsert av Paradox Film 1 AS (2016). Historiske bilder er fra Annos egne fotoarkiver og fra De kongelige samlinger. Videomaterialet er i hovedsak produsert i samarbeid med Østlendingen.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2