Hopp til hovedinnhold

Domkirkeodden

Domkirkeodden på Hamar er både middelaldermuseum og folkemuseum. Museets største arrangement er uten tvil Middelalderfestivalen, med en rekke forskjellige og spennende aktiviteter. Under avdelingen finner man også Kirsten Flagstad Museum, som er dedikert en av tidenes største operasangerinner.

Forvaltning

Tilstandsregistreringen av de antikvariske bygningen fortsatte på Domkirkeodden i 2015. I alt er 26 bygninger gjennomgått. På Domkirkeodden er det lagt nytt teglsteinstak på Lillehovbygningen og bølgeblikktak på flere seterbygninger, dessuten er flere bygninger malt. 

I tråd med skjøtselsplan for ruinene av Hamar bispegård, mottok museet kr 900 000 fra Riksantikvarens ruinprogram. Konserveringen av ruinene foregår i et faglig samarbeide med Riksantikvaren. Domkirkeodden har mottatt mange gjenstander, foto og dokumentasjon, blant annet et stort dokumentasjonsmateriale av kirketårnskonstruksjoner i Norge. Materialet inneholder foto og oppmålingstegninger, utført av Gunnar Rønningen. Det har kommet inn to store samlinger kvinnedrakter fra Ringsaker og Hamar, fra perioden 1900-1955, og et betydelig antall gjenstander fra et dødsbo i Hamar. Kokeboksamlingen har det siste året fått omkring 300 bøker fra ulike givere. Bøkene er registrert og innordnet i samlingen.

Det er utarbeidet en plan for urtehagens utvikling i perioden 2016-2019, med blant annet utvikling av ny salgsavdeling, nye formidlingsopplegg og ny gjennomgang og organisering av plantene i hagen.

  • 1/1
    Linda Fredriksberg forteller eventyr ved bålet under arrangementet «Jul i Borggården». Foto: Domkirkeodden

Formidling

I 2015 var Domkirkeodden vertskap for flere store begivenheter. I april hadde Norwegian Travel Workshop stort åpningsshow i Hamardomen, og i september var det åpning av Nordisk museumsmøte, med kulturminister Thorhild Widvey tilstede. I 2015 satte flere av de store arrangementene til Domkirkeodden nye publikumsrekorder. Spesielt Middelalderfestivalen og Jul i Borggården ble meget vellykkede og godt besøkte arrangementer. Det totale besøket gikk i 2015 opp med 1,9 % fra året før.

I tillegg til å gjennomføre skoleformidlingsopplegg til de omkringliggende kommuner, har Domkirkeodden også startet på utviklingen av nye opplegg i 2015. Et eksempel er «En dag på Katedralskolen», som blir et opplegg for 6. trinn hvor det legges opp til et halvdagsbesøk på Domkirkeodden. Fokuset er hvordan en skoledag kunne fortone seg i middelalderen. Elevene får blant annet prøve å skrive på vokstavle, lære noen latinske ord og sanger, besøke katedralskolekjelleren og høre historien om Djevelens finger. 

I 2015 var det 30 år siden minnesamlingen om Kirsten Flagstad, nå museum, ble stiftet og Strandstuen åpnet dørene for sine første besøkende. Denne dagen ble feiret med foredrag, musikalske innslag og servering på Kirsten Flagstads fødselsdag 12. juli. Nye lokaler i Kirsten Flagstad Museum ble åpnet under Flagstad-festivalen med utstillingen for årets Hall of Fame-innlemmelser av sopran Kaja Eide Norena og bass Ivar F. Andresen.

Domkirkeodden produserte i 2015 tre nye temporære utstillinger: «Hamar – hovedstad for en dag», «Bønder, bryllup og bot» og draktutstillingen «Motebevisste hedmarksdamer-1900-1950». Det er dessuten utarbeidet et nytt formidlingsopplegg for senger og sengetøy i friluftsmuseet.

Urtehagen har innledet et samarbeid om arrangementer med eksterne aktører, Mjøsen Staudeklubb og «La humla suse», som driver formidling om humler og deres betydning. 

  • 1/1
    Ansatte ved Domkirkeodden tar seg en hvil etter rydding og raking ute på det 200 mål store friluftsmuseet. Foto: Domkirkeodden.

Fornying

Etter flere års utviklingsarbeid ble det med tilskudd fra Hedmark fylkeskommune innviet et nytt belysningsopplegg for ruinene og middelalderutstillingen i midtfløyen i Storhamarlåven. Middelalderruinene inne i låven står nå tydelig fram med sin egen belysning, som gir en helt ny opplevelse av den gamle bispegården. Også gjenstander og bygningselementer som er utstilt har fått ny belysning. Tekster og bilder som projiseres med lys på murene høyner opplevelsen ytterligere. 

Utstillingen i Storhamarlåven fikk en ytterligere ansiktsløfting ved montering av et nytt bilde av en slagscene i våpenrommet, nye opplysningsskilt i middelalderutstillingen og fornyelse av bildene i vognutstillingen og utstillingen av brennevinsetiketter i nordfløyen.

Domkirkeoddens utstillingslokaler er uisolert og kan derfor ikke benyttes om vinteren. Museet savner lokaler som kan brukes til utstillinger og aktiviteter både sommer og vinter. Dessuten er det behov for nye kontorlokaler hvor de ansatte kan være i samme bygning. Det har i lengre tid vært arbeidet for å etablere et eget bymuseum for Hamar. Med midler fra Hamar kommune har Domkirkeodden laget en utredning om hvordan byhistoriske utstillinger kan bidra til å utvikle Domkirkeoddens museumstilbud. Planleggingen av nytt museumsbygg fortsetter inn i 2016.

  • 1/1
    Riksantikvarens ruinprosjekt. Prosjektgruppa ved Domkirkeodden. Foto: Domkirkeodden.
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1