<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Strategisk virksomhet 2020

Annos strategiske satsinger tar form på forskjellig vis. Noe er rene fellessatsinger, andre organisert i forum på tvers, som del av eller utenpå avdelingenes virksomhet. Her får du et overblikk over virksomheten.

Forskning og kunnskapsproduksjon

Annet

Anno i media 2020

Sosiale medier