Hopp til hovedinnhold

Krigsutbruddet i Hedmark 1940 – dag for dag

På grunn av teknisk feil vises dessverre ikke en del bilder på disse sidene. Dette rettes så snart som mulig.

16. april: Kongsvinger

Et kompani finlandsfrivillige, med den svenske kaptein Gøsta Benckert som sjef, fikk oppdraget med å sinke tyskernes fremrykning mot Kongsvinger. Broen over Glomma ble sprengt, slik at forsvarene som var gruppert i åsen nedenfor Gullbekkfortet, kunne konsentrere seg om de fremrykkende tyske avdelingene på nordsiden av elva. 16.april klokken 11.00 ble de første tyske avdelinger observert fem kilometer sør for stillingene. Med støtte av en kanon fra Kongsvinger festning klarte man lenge å holde den tallmessige overlegne tyske styrken på avstand. Sprengningen av broen var imidlertid ikke effektiv. Tyskerne kunne ta seg over elva og dermed falle forsvarene på nordsiden i ryggen. Etter seks timers kamp var tilbaketrekning over åsen i dypsnøen eneste utvei for nordmennene for ikke å bli omgått. Benckerts kompani klarte etter dette aldri å ta igjen de øvrige norske avdelingene.

  • Tyskerne stormer stillingen ved Gullbekkfortet
    Tyskerne stormer stillingen ved Gullbekkfortet
i
.
Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1