Hopp til hovedinnhold

Krigsutbruddet i Hedmark 1940 – dag for dag

På grunn av teknisk feil vises dessverre ikke en del bilder på disse sidene. Dette rettes så snart som mulig.

1. mai: De siste kamphandlinger i Hedmark

  • En tysk avdeling ved Bergeberget, på vei til Trysil. Foto, Øyvind Leonsens billedsamling.
    En tysk avdeling ved Bergeberget, på vei til Trysil. Foto, Øyvind Leonsens billedsamling. Øyvind Leonsens billedsamling

1. mai ble den tysk fortroppen til 4. mitraljøsebataljon slått tilbake ved Ulvåa. Tyskerne hadde flere falne og sårede. Neste dag slo tyskerne seg gjennom stillingen støttet av bombekastere. Ved 17-tiden 2. mai ble en fremskutt stilling i Tørberget angrepet. Nordmennene trakk seg tilbake til hovedstillingen i Grøndalen etter en skuddveksling. Klokken 22.10 samme kveld ankom tyskerne hovedstillingen. Selv etter flere forsøk klarte ikke tyskerne å slå seg gjennom. Ilden opphørte klokken 02.15, og tyskerne trakk seg tilbake. Det var ingen norske tap. Kampen ved Grøndalen var en klar seier for de norske styrkene. De norske styrkene trakk seg ut og gikk over grensen til Sverige hvor de ble demobilisert. Totale tap for tyskerne ved Ulvåa, Tørberget og Grøndalen var 20 falne og 40 sårede.

  • Utbrente tyske kjøretøy etter kampen ved Grøndalen. Foto, Øyvind Leonsens billedsamling.
    Utbrente tyske kjøretøy etter kampen ved Grøndalen. Foto, Øyvind Leonsens billedsamling. Øyvind Leonsens billedsamling

De siste kampene i Sør-Norge ble utkjempet i forbindelse med forsvaret av Trysil. Fra Glommadalføret gikk det to hovedakser mot Trysil. Den ene aksen gikk fra Elverum over Tørberget til Nybergsund. Den andre aksen gikk fra Rena over Nordre Osen til Jordet. Den norske forsvarsstyrken fikk navnet ”Trysil-detasjementet”. Oppdraget var å hindre tysk adgang til Trysil slik at den norske tilbaketrekningen kunne gjennomføres.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2