Hopp til hovedinnhold

Krigsutbruddet i Hedmark 1940 – dag for dag

På grunn av teknisk feil vises dessverre ikke en del bilder på disse sidene. Dette rettes så snart som mulig.

14.-15. april: Trefningene ved Skarnes

Sør for Skarnes ble en rekke mindre sperrestillinger etablert på begge sider av Glomma for å hindre tysk fremrykning.  14. april ca klokken 16.00 kom det til skuddveksling med tyskerne.  Først ved Ullern bro, og like etterpå ved Snekkermoen. 

I en ny stilling ved Øverstrøm kommer det også til kamp, men nordmennene trekker ut etter en times strid.

Minst tre nordmenn falt i disse trefningene.

  • Kaptein Vangeruds kompani i stilling ved Sander stasjon.
    Kaptein Vangeruds kompani i stilling ved Sander stasjon.

Ved Sander stasjon, på sørsiden av elven, lå 200 mann i forsvarsstilling da tyskerne angrep om morgenen 15. april. Snøvær og vind gjorde angrepet vanskelig. Den tyske artilleriilden gikk for langt og hadde ingen virkning. Tyskerne trakk seg ut ved 14.00-tiden. Ved Sander falt to nordmenn, en svenske og 11 tyskere.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2