Hopp til hovedinnhold

Krigsutbruddet i Hedmark 1940 – dag for dag

På grunn av teknisk feil vises dessverre ikke en del bilder på disse sidene. Dette rettes så snart som mulig.

18. april: Sorma

På østsiden av Glomma to mil sør for Elverum, etablerte 4. landevernskompani en forsvarsstilling 18. april ved Sormbrua. Elva Sorma dannet et godt forsvarsterreng. Både bil– og jernbanebrua ble sprengt om morgenen. Da den tyske kolonnen ankom den sprengte bilbrua klokken 15.00, ble de straks tatt under ild fra godt kamuflerte skyttere. En tysk panservernkanon ble kjørt frem, men besetningen ble raskt skutt. Tyskerne forsøkte å krysse elva og ta seg opp de bratte skråningene på den andre siden. Dette lyktes ikke, da snøen var dyp og nordmennene lå i gode stillinger. Et tysk flankeangrep ble også stoppet. Mens dette pågikk ble den tyske kolonnen som strakte seg fra brua og sørover, tatt under ild av en norsk tropp. Etter fem timers kamp trakk det norske kompaniet seg ut. Tyskerne trakk seg også tilbake og gikk neste dag sørøstover om Risberget til Elverum. De tyske tapene var tre falne og fem sårede.

  • Fenrrik Domstad i kamp med tyskerne forran Sorma-stillingen
    Fenrrik Domstad i kamp med tyskerne forran Sorma-stillingen
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2