Hopp til hovedinnhold

Krigsutbruddet i Hedmark 1940 – dag for dag

På grunn av teknisk feil vises dessverre ikke en del bilder på disse sidene. Dette rettes så snart som mulig.

Opptakten til 9. april

Altmark var et støtteskip til krysseren Admiral Graf Spee. Skipet kom inn i Jøssingfjorden sør for Stavanger med 299 britiske fanger om bord. Altmark ble inspisert av nordmennene uten å finne fangene. Den britiske marinen aksepterte ikke påstanden fra nordmennene og gikk til angrep med jageren HMS Cossack. Altmark grunnstøtte og ble bordet av britene og fangene ble satt fri. Under aksjonen ble fire tyske sjømenn drept. Hendelsen utløste planen om angrepet på Norge. Denne hendelsen viste både britene og tyskerne at Norge ikke klarte å hevde sin nøytralitet. Hverken Altmark eller Cosack burde ha fått tilgang til norske fjorder.

  • Altmark i Jøssingfjorden hvor de omkomne tyske sjømenn bringes i land.
    Altmark i Jøssingfjorden hvor de omkomne tyske sjømenn bringes i land.

Hitlertyskland hadde i desember 1939 startet arbeidet med en invasjonsplan av Norge som hadde betegnelsen «Studie Nord». Etter hendelsen i Jøssingfjorden bestemte Hitler seg for å ta kontroll over Norge før britene gjorde det. Hitler hadde spesielle grunner for å invadere Norge. For det første ville den norske kysten være en meget verdifull marinebase for fremtiden for blokade av England og konvoier til Sovjetunionen. For det andre var malmtransporten fra Kiruna via Narvik havn vesentlig for at Tyskland kunne opprettholde nødvendige forsyningene av jernmalm. Noe over en fjerdedel av Tysklands behov kom fra gruvene Kiruna. 21. februar 1940 blir general von Falkenhorst kalt til Berlin og får oppdraget av Hitler med å planlegge angrepet på Norge. Operasjonen får kodenavnet «Weserübung» etter elven Weser i Tyskland.

  • General Niklaus von Falkenhorst.
    General Niklaus von Falkenhorst.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2