Hopp til hovedinnhold

Nøkkeltall Anno museum

Nøkkeltall Anno museum
Nøkkeltall Anno museum 2022 2023
Besøkende totalt 194 258 177 442
Bygningsmasse 502 468
Gjenstandssamling 178 133 180 600
Fotosamling 4,5 mill 4,5 mill
Omsetning 139 mill kr 148 mill kr
Egenkapital 39 mill kr 35 mill kr
Årsverk 131 133
Sykefravær 7,2 % 6,6 %

Her finner du en overordnet rapport på virksomheten i Anno museum for 2023.
Lenger ned på siden finner du mer detaljerte rapporter for virksomheten ved hver avdeling.

Nederst finner du årsregnskap og styrets beretning i pdf-format.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2