<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2573186919483022&ev=PageView&noscript=1" />

Årsrapport 2017

Nøkkeltall 31.12.

20172016
Besøkende totalt238 259271 157
Bygningsmasse553546
Gjenstandssamling173 211171 936
Fotosamling4,5 mill4,5 mill
Omsetning118, 4 mill kr111,6 mill kr
Gaveforsterkningsmidler2,3 mill kr0,38 mill kr
Egenkapital12,4 mill kr11,5 mill kr
Aktive prosjekter6670
Årsverk124123
Sykefravær4,60 %3,85 %