Hopp til hovedinnhold

Årsrapport 2017

Nøkkeltall 31.12.

Nøkkeltall 31.12.
2017 2016
Besøkende totalt 238 259 271 157
Bygningsmasse 553 546
Gjenstandssamling 173 211 171 936
Fotosamling 4,5 mill 4,5 mill
Omsetning 118, 4 mill kr 111,6 mill kr
Gaveforsterkningsmidler 2,3 mill kr 0,38 mill kr
Egenkapital 12,4 mill kr 11,5 mill kr
Aktive prosjekter 66 70
Årsverk 124 123
Sykefravær 4,60 % 3,85 %
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1