Hopp til hovedinnhold

Krigsutbruddet i Hedmark 1940 – dag for dag

På grunn av teknisk feil vises dessverre ikke en del bilder på disse sidene. Dette rettes så snart som mulig.

8. april: Meldinger ignoreres og ønske om mobilisering avvises

På formiddagen 8. april blir det tyske transportskipet Rio de Janeiro skutt i senk av en polsk ubåt utenfor Lillesand. Skipet hadde 360 soldater og en mengde materiell om bord, og var en del av den tyske invasjonsstyrken. Til tross for meldinger fra politiet om at de overlevende var kledd i tyske uniformer reagerer ingen, hverken i Forsvaret eller i Justisdepartementet.

Videre ble det ikke reagert på at et tysk fly nødlandet i Norge og en tysk ubåt gikk på grunn i dagene før 9.april. Og heller reagerer ingen på at Aftenpostens journalist i København meddeler at tyske krigsskip passerer Danmark på vei nordover.

Generalstabssjefen, oberst Rasmus Hatledal prøvde i dagene før angrepet å få forsvarsminister Birger Ljungberg til å mobilisere. Dette ble avvist. Da angrepet var et faktum ble det bestemt at det skulle være en «stille mobilisering», som betød at mobiliseringsordren skulle gå ut pr brev. Dette ville ta dager. I lys av at fienden allerede sto i landet var avgjørelsen underlig. Oberst Hatledal reagerte med vantro og utbrøt «er du blitt gærn Ljungberg».

De siste dagene og ukene før angrepet på Norge 9. april kom det inn mange meldinger om at noe var i gjære. Utenriksminister Halvdan Koht valgte å tolke meldingene som oppspinn og grunnløse rykter. Han så derfor ingen grunn til å videreformidle opplysningene til andre i regjeringen.Informasjonen kom i stor grad fra Norges egen diplomat i Tyskland Arne Scheel, men også andre lands diplomater kom med opplysninger som var klare varsler.

  • Forsvarsminister Birger Ljungberg.
    Forsvarsminister Birger Ljungberg.
  • Utenriksminister Halvdan Koht.
    Utenriksminister Halvdan Koht.
i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2